W Europie ruszają projekty LIFE z rozdania’2015

W Europie rusza kolejnych 39 nowych przyrodniczych projektów LIFE z rozdania ‘2015. Zostały wybrane spośród ok. 270 złożonych w 2015 r. aplikacji.

 

Unia Europejska za pomocą instrumentu LIFE dofinansuje m. in:

–          kolejny etap przywracania naturalnej dynamiki alpejskiej rzeki Lech, renaturyzację rzek w północnej Szwecji;

–          ochronę zalewowych doliny rzeki Demer w Belgii i Rhön w Niemczech, ptaków na jez. Prespa w Grecji, cennych przyrodniczo miejsc w Apeninach i Ticino, wybrzeża morskiego i wydm na Łotwie, mokradeł i stawów na Słowacji; przyrody poligonu wojskowego w Czechach

–          ochronę muraw bliźniczkowych w Ardenach, lasów cedrowych na Cyprze, lasów cisowych w Hiszpanii, narcyzowych muraw górskich w Hiszpanii, wrzosowisk w Toskanii, torfowiska wysokiego Marches Mosses w Wielkiej Brytanii;

–          ochronę endemicznej rośliny Minuartia smejkalii  w Czechach, płazów w okolicy Akwizgranu w Niemczech, czerwończyka fioletka w niemieckim regionie Eiffel, skójki gruboskorupowej w Danii, endemicznej traszki Calotriton arnoldi w Hiszpanii, skowrończyka sierpodziobego w Hiszpanii, pustułeczki w miejskich obszarach Natura 2000 prowincji Extramadura w Hiszpanii, renifera leśnego w Hiszpanii, żółwi morskich Morza Śródziemnego, orła cesarskiego na Węgrzech, wodniczki na Litwie, ksylobiontów dębowych w Szwecji, parposza w Wielkiej Brytanii, rycyka w Wielkiej Brytanii;

–          ochronę dropi na pograniczu węgiersko-austriackim i rozwój „przyjaznego dropiom i innym elementom przyrody rolnictwa stepowego” w Hiszpanii;

–          eksperymentalne wspomaganie populacji śródziemnomorskiego ślimaka Patella ferruginea  w Hiszpanii i jego ochronę we włoskiej Ligurii,

–          poprawę relacji miedzy ludźmi a niedźwiedziami w Grecji;

–          kontrolę inwazyjnych gatunków płazów we Francji;

 

Wśród 39 projektów przyrodniczych są trzy polskie, dotyczące ochrony:

–          ochrony bociana białego w pn.-wsch. Polsce (PTOP),

–          cietrzewia na Torfowiskach Orawsko-Nowotarskich (OTOP)

–          rybołowa w Polsce (Lasy Państwowe).

Dwa pierwsze doszły do skutku mimo dywersji NFOŚiGW, którego Zarząd w ostatniej chwili, wbrew wcześniejszym promesom i wbrew własnym wcześniejszym wysokim ocenom w przeprowadzonym konkursie, ostatecznie odmówił im udzielenia współfinansowania krajowego.

 

Poza sferą ochrony przyrody LIFE dofinansuje także 108 innych projektów klimatycznych, środowiskowych i informacyjnych. Są wśród nich: polski projekt GDOŚ dotyczący poprawy wdrażania prawa ochrony przyrody, oraz wdrażane m. in w Polsce projekty międzynarodowe: ochrony torfowisk dla klimatu i produkcji niskoemisyjnego cementu.

 

LIFE jest instrumentem finansowym Unii Europejskiej przeznaczonym do finansowania przedsięwzięć z zakresu ochrony środowiska i przyrody.  LIFE dofinansowuje zwykle projektu w 60%, resztę finansowania trzeba zapewnić z innych, nie-unijnych środków. Przedsięwzięcia do dofinansowania wybierane są w otwartym, ogólnoeuropejskim konkursie.