Szyszko zmienia PROP

W serwisie internetowym Ministerstwa Środowiska znalazł się projekt „komunikatu w sprawie składu Państwowej Rady Ochrony Przyrody”, jeszcze bez daty i  podpisu ministra:

http://dziennikurzedowy.mos.gov.pl/attachments/article/595/kOMUNIKAT%20PROP-6.pdf

 

Z projektu komunikatu wynika, że zamiarem J. Szyszko jest skorzystanie z dokonanych niedawno zmian w ustawie o ochronie przyrody i zmienienie składu PROP na podany poniżej. Ponad połowę składu nowej, 29-osobowej PROP mają stanowić leśnicy i przedstawiciele uczelni i innych instytucji leśnych (w tym 8 osób to pracownicy SGGW).

 

Planowany nowy skład PROP:

1) mgr inż. Beata Bezubik – Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Białymstoku;

2) mgr Ryszard Topola – Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie;

3) mgr inż. Stefan Traczyk – Nadleśnictwo Jabłonna;

4) prof. dr hab. Jacek Hilszczański – Instytut Badawczy Leśnictwa;

5) prof. dr hab. Kazimierz Tobolski – Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

6) prof. dr hab. Jan Marek Matuszkiewicz – Państwowa Akademia Nauk;

7) prof. dr hab. Maria Ławrynowicz – Uniwersytet Łódzki;

8) prof. dr hab. Zbigniew Mirek – Polska Akademia Nauk;

9) prof. dr hab. inż. Janusz Sowa – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;

10) prof. dr hab. Andrzej Kolk – Instytut Badawczy Leśnictwa;

11) dr inż. Izabela Dymitryszyn – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

12) prof. dr hab. Wanda Olech-Piasecka – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

13) mgr inż. Dariusz Anderwald – Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie;

14) prof. dr hab. Andrzej Grzywacz – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

15) prof. dr hab. inż. Zbigniew Myczkowski – Politechnika Krakowska;

16) dr Hanna Werblan-Jakubiec – Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie;

17) dr hab. Justyna Wiland-Szymańska – Ogród Botaniczny w Poznaniu;

18) dr inż. Ryszard Kapuściński – Liga Ochrony Przyrody;

19) prof. dr hab. Bogdan Brzeziecki – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

20) mgr Adam Hryniewicz – Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie;

21) dr Agnieszka Czujkowska – Miejski Ogród Zoologiczny w Warszawie;

22) mgr Leszek Antkowiak – Ogród Zoologiczny w Poznaniu;

23) prof. dr hab. inż. Tadeusz Kowalski – Uniwersytet Rolniczy w Krakowie;

24) dr hab. inż. Roman Wójcik – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

25) prof. dr hab. Zbigniew Witkowski – Akademia Wychowania Fizycznego w Krakowie;

26) dr hab. Axel Schwerk – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

27) mgr inż. Bartłomiej Popczyk – Polski Związek Łowiecki;

28) prof. dr hab. Zygmunt Jasiński – Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego;

29) dr Janusz Hejduk – Uniwersytet Łódzki.

 

Jak poinformowała obecna Państwowa Rada Ochrony Przyrody (powołana w 2014 r. na kadencję 2014-2019) na swojej stronie internetowej http://prop.info.pl/:

w dniu 10 maja 2016 r. 32 spośród 39 dotychczasowych członków Państwowej Rady Ochrony Przyrody otrzymało drogą e-mailową list Ministra Środowiska z informacją o odwołaniu ze składu PROP. Odwołania otrzymali m.in. dotychczasowy przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady oraz przewodniczący 7 spośród 8 komisji tematycznych. Siedmiu dotychczasowych członków oraz 22 nowe osoby otrzymały tego samego dnia zaproszenie na posiedzenie Rady, zwołane przez Głównego Konserwatora Przyrody (z naruszeniem § 3 ust. 2, 3 i 5 Regulaminu PROP) na dzień 16 maja 2016 r. Zaproszenie nie zawiera informacji o celu czy planie spotkania, jednak można się domyślić, że nowi członkowie otrzymają wówczas powołania oraz zostaną poproszeni o wybór przewodniczącego i pozostałych członków nowego Prezydium. Ostateczny skład Rady nie jest jeszcze pewny i może ulec drobnym zmianom, gdyż część osób zaproszonych do nowego składu nie podjęła jeszcze decyzji, czy przyjmie to zaproszenie. Odwołani członkowie PROP życzą koleżankom i kolegom, którzy wejdą do nowego składu Rady, efektywnej, przynoszącej satysfakcję pracy na rzecz ochrony przyrody.