Strona główna » Archives by category » Prawo (Page 28)

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska – konkursy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska – konkursy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił terminy naboru wniosków konkursowych: Termin naboru wniosków: 01.02.2011 r. – 21.02.2011 r. Uwaga – o terminowości złożenia wniosku decyduje data wpływu do Kancelarii NFOŚiGW (do godz. 15.00 ostatniego dnia składania wniosków). Alokacja środków w ramach konkursu – 46 000 000,00 zł. Tematyka priorytetowa konkursu: a) realizacja zasad zrównoważonego rozwoju i […]

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska rozpoczyna proces wyznaczania obszaru specjalnej ochrony ptaków Doliny Przysowy i Słudwi PLB100003

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska rozpoczyna proces wyznaczania obszaru specjalnej ochrony ptaków Doliny Przysowy i Słudwi PLB100003

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przygotowała propozycję nowego obszaru specjalnej ochrony ptaków w Polsce. Proponowany obszar obejmuje tereny łąk i pastwisk w dolinach rzek Przysowy i Słudwii znajdujących się na terenie Równiny Kutnowskiej. Administracyjnie obszar położony jest na terenie województw: łódzkiego i mazowieckiego. Powierzchnia proponowanego obszaru specjalnej ochrony ptaków wynosi blisko 5100 ha. Obszar spełnia kryteria […]

Sieci usprawniające na wydanie środków unijnych

Sieci usprawniające na wydanie środków unijnych

W najbliższym tygodniu (7-14 lutego 2011 r.) odbędą się pierwsze spotkania grup roboczych, które zostały powołane i działają w ramach krajowej sieci organów zarządzania środowiskowego „Partnerstwo: Środowiskowo dla Rozwoju".

Zmiany w nazewnictwie ptaków Polski i auktualna lista stwierdzonych gatunków

Zmiany w nazewnictwie ptaków Polski i auktualna lista stwierdzonych gatunków

Komisja Faunistyczna zamieściła aktualną listę stwierdzonych w Polsce gatunków ptaków oraz aktualną listę nazw gatunków ptaków stosowanych tak w opracowaniach naukowych jak i amatorskiej ornitologii. Lista do zapoznania pod linkiem: http://komisjafaunistyczna.pl/kf-pl/kfw_p3_lista.htm

Chcemy w Polsce więcej obszarów Ramsar

Chcemy w Polsce więcej obszarów Ramsar

Szanowny Panie Ministrze,40-lecie podpisania Konwencji Ramsarskiej (Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego) jest okazją do zwrócenia uwagi na fakt, że lista Obszarów Wodno-Błotnych o Znaczeniu Międzynarodowym, zgłoszonych przez Polskę do tzw. spisu Ramsar, o którym mowa w Art. 2 Konwencji, pozostaje nieadekwatna do walorów przyrodniczych ekosystemów mokradłowych Polski. […]

Ogłoszono plan „środowiskowych” wydarzeń na okres polskiej prezydencji w UE

Ogłoszono plan „środowiskowych” wydarzeń na okres polskiej prezydencji w UE

GDOŚ na swojej stronie internetowej ogłosiła program konferencji i seminariów, jakie chce zorganizować w ramach polskiej prezydencji w UE.

GMO w Sejmie

GMO w Sejmie

Posłowie proponują wprowadzenie zakazu upraw roślin genetycznie zmodyfikowanych. W Sejmie miały się wczoraj rozpocząć pracę nad ustawą o GMO. Ale z powodu wątpliwości prawnych projekt został ponownie odesłany do podkomisji – informuje Redakcja Rolna TVP.

Ćwiczenia z wznoszenia wałów

Ćwiczenia z wznoszenia wałów

Jakub Bożek, Krytyka Polityczna: Kiedyś w „Dzikim Życiu” Jacek Bożek powiedział, że powódź w 1997 okazała się być powodzią propagandy betonowania, prostowania, tamowania.