Strona główna » Posts tagged with » Bartki Świętokrzyskie

Wręczono „Bartki Swiętokrzyskie”

Wręczono „Bartki Swiętokrzyskie”

W siedzibie Dyrekcji Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach, 5 grudnia 2014 roku odbyło się uroczyste wręczenie nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia w dziedzinie przedsięwzięć przyrodniczych i ekologicznych. Nagrodę przyznaje niezależna Kapituła złożona z 6 osób: działaczy społecznych, przyrodników, naukowców. To jedyna tego rodzaju nagroda przyznawana w województwie świętokrzyskim. Tegoroczne rozdanie Regionalnej Nagrody […]

Ruszyła II edycja Regionalnej Nagrody Ekologicznej „Bartki Świętokrzyskie”

Ruszyła II edycja Regionalnej Nagrody Ekologicznej „Bartki Świętokrzyskie”

Regionalna Nagroda Ekologiczna „Bartki Świętokrzyskie” została powołana w 2013 roku przez przyrodników i działaczy społecznych skupionych wokół Stowarzyszenia M.O.S.T. w Kielcach. W zamyśle inicjatorów Nagroda ma promować szczególnie cenne przedsięwzięcia z zakresu nauk przyrodniczych realizowane na terenie województwa świętokrzyskiego. Wśród celów RNE „Bartki  Świętokrzyskie” wymieniane są: zwrócenie uwagi na znaczenie prośrodowiskowych rozwiązań inwestycyjnych, propagowanie prawa […]

Rozdano „Bartki Świętokrzyskie”

Rozdano „Bartki Świętokrzyskie”

Wiosną 2013 roku została powołana Regionalna Nagroda Ekologiczna „Bartki Świętokrzyskie”. Organizatorem nagrody jest Stowarzyszenie M.O.S.T. z  Kielc a Świętokrzyski Urząd Marszałkowski wsparł ją finansowo. Celem  powołania nagrody jest wyłanianie i promowanie prośrodowiskowych rozwiązań w dziedzinie nauki, inwestycji oraz programów ochrony przyrody i środowiska.  Celem pomysłodawców i osób zaangażowanych w przyznawanie nagrody jest to aby stała […]