Strona główna » Posts tagged with » Białowieski Park Narodowy

Ustanowiono plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska

Ustanowiono plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska

12 listopada 2015 r., w Dzienniku Urzędowym Województwa Podlaskiego opublikowano zarządzenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Białymstoku, ustanawiające plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska. Zarządzenie wchodzi w życie po 14 dniach od dnia ogłoszenia: Akt opublikowany: http://edziennik.bialystok.uw.gov.pl/#/legalact/2015/3600/   Plan zadań ochronnych dla obszaru Natura 2000 Puszcza Białowieska obejmuje część Puszczy poza Białowieskim […]

Greenpeace odkrywa miejsca destrukcyjnej wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej

Greenpeace odkrywa miejsca destrukcyjnej wycinki drzew w Puszczy Białowieskiej

Patrole Greenpeace, które od 15 lutego 2011 monitorują Puszczę Białowieską stworzyły pierwszą mapę zweryfikowanych w terenie, cennych przyrodniczo miejsc, w których nie powinna być prowadzona wycinka drzew.

Co leśnicy robią w Puszczy

Co leśnicy robią w Puszczy

Dowiedz się, jakimi zasadami kierują się leśnicy, gospodarując w części Puszczy Białowieskiej będącej w zarządzie Lasów Państwowych.