Strona główna » Posts tagged with » co2

„Weź oddech”: nowy program edukacji ekologicznej CEO [woj. świętokrzyskie]

„Weź oddech”: nowy program edukacji ekologicznej CEO [woj. świętokrzyskie]

Każdego dnia wdychamy 16 kg powietrza – często tak zanieczyszczonego, że czyni nas to biernymi palaczami. Przyczyną tego stanu w bardzo dużym stopniu są nie tylko kominy fabryk, ale także nasze decyzje związane z ocieplaniem domu czy sposobem dojazdu do pracy. Nowy program Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej zachęca do zapoznania się z tematyką ochrony czystości […]

Polska debata na szczycie klimatycznym COP19

Polska debata na szczycie klimatycznym COP19

Zapraszamy do odwiedzenia wydarzenia organizowanego przez Zespół CBE Polska podczas szczytu klimatycznego COP19, które odbędzie się 13 listopada 2013 o godzinie 18:30 na Stadionie Narodowym w Warszawie.   Warto podkreślić, że CBE Polska jest jedyną polską firmą wybraną do organizacji konferencji na temat EU ETS w ramach 19 Sesji Konferencji Stron Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych […]

Perspektywy inwestycji kogeneracyjnych – Regulacje i aspekty praktyczne

Perspektywy inwestycji kogeneracyjnych – Regulacje i aspekty praktyczne

31 marca br. wygasł system wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji. W celu jego prolongowania planowane jest wdrożenie noweli kogeneracyjnej, która obecnie jest na etapie prac w Komisji Europejskiej.  Pomimo wygaśnięcia w marcu systemu wsparcia Prezes URE nadal wystawia certyfikaty dla wysokosprawnej kogeneracji, co w momencie przedłużenia tego systemu po zakończeniu prac w KE może skutkować nadpodażą […]

Aerozol czarnego węgla i ozon wpływają na klimat

Aerozol czarnego węgla i ozon wpływają na klimat

Na tempo i kierunek zmian klimatycznych wpływ ma nie tylko dwutlenek węgla. Istotne są także inne substancje np. aerozole czarnego węgla i ozon. Met Office, brytyjska instytucja badawcza zajmująca się modelowaniem klimatycznym, w swoich analizach uwzględnia różnorodne procesy zachodzące w systemie ziemskim. Ich zrozumienie może pomóc w zaplanowaniu odpowiedniej polityki mitygacyjnej.