Strona główna » Posts tagged with » EuropejskiTrybunał Sprawiedliwości

Perturbacje z ochroną gatunkową Z Andrzejem Kepelem rozmawia Grzegorz Bożek

Perturbacje z ochroną gatunkową Z Andrzejem Kepelem rozmawia Grzegorz Bożek

Polska przegrała w tym roku już dwie sprawy przed Europejskim Trybunałem Sprawiedliwości, dotyczące niedostosowania krajowych przepisów o ochronie gatunkowej do dyrektyw unijnych – ptasiej i siedliskowej. Jakie mogą być skutki tych wyroków?