Strona główna » Posts tagged with » Klub Przyrodników

Nowe rezerwaty w lubuskiej części Borów Dolnośląskich

Nowe rezerwaty w lubuskiej części Borów Dolnośląskich

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim zarządzeniami z dnia 18 grudnia 2012 r., uznał 3 nowe rezerwaty przyrody w województwie lubuskiem. Nowe rezerwaty są położone w Borach Dolnosląskich. „Zacisze” – 19,81 ha w gminie Przewóz, powiat żarski. Celem ochrony jest zachowanie zbiorowisk roślinności bagiennej i torfowiskowej. Rodzaj rezerwatu przyrody – torfowiskowy (T), typ rezerwatu […]

Powstał nowy rezerwat przyrody „Słoneczne Wzgórza”

Powstał nowy rezerwat przyrody „Słoneczne Wzgórza”

Dnia 8 sierpnia 2012 Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Szczecinie wydał zarządzenie w sprawie uznania za leśno-stepowy rezerwat przyrody „Słoneczne Wzgórza” jeden z najcenniejszych przyrodniczo obszarów doliny dolnej Odry.  Ochroną objęto 49,45 ha mozaiki muraw kserotermicznych, ciepłolubnych zarośli oraz bogatych gatunkowo lasów liściastych. Teren ten położony jest na styku doliny Odry oraz przylegającej do niej […]