Strona główna » Posts tagged with » konsultacje społeczne

Nie będzie polowań na łosie w 2014 r.

Nie będzie polowań na łosie w 2014 r.

Po konsultacjach społecznych i licznych negatywnych opiniach minister środowiska wstrzymał do 2015 r. prace nad nowelizacją rozporządzenia w sprawie określenia okresów polowań na zwierzęta łowne, która miala polegać na przywróceniu polowań na łosie (obecnie objęte całorocznym okresem ochronnym). Ministerstwo Środowiska zapowiada ponowną weryfikację stanu liczbowego łosi i powrót do sprawy w 2015 r. Stanowiska w […]

Konsultacje projektów nowelizacji ochrony gatunkowej

Konsultacje projektów nowelizacji ochrony gatunkowej

Ministestwo Środowiska konsultuje projekty nowych rozporządzeń o ochronie gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt. Projekty znajdują się na: http://www.mos.gov.pl/kategoria/2227_projekty_rozporzadzen/ Listy gatunków chronionych są istotnie zmienione, zarówno w stousnku do obecnych, jak i w stousnku do wcześniejszych wersji projektów. Zaznacza się tendencja do rezygnacji z ochrony wielu gatunków. Ministerstwo oczekuje na uwagi do projektów do 27 czerwca. […]

Konsultacje społeczne ustawy o OZE znowu przełożone!

Konsultacje społeczne ustawy o OZE znowu przełożone!

Dalsze zwlekanie z pracami nad ustawą o Odnawialnych Źródłach Energii może spowodować fatalne konsekwencje prawne i finansowe dla Polski – ostrzega Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej.

Wpływ wprowadzenia stałych odległości od zabudowań na rozwój energetyki wiatrowej w Polsce

Wpływ wprowadzenia stałych odległości od zabudowań na rozwój energetyki wiatrowej w Polsce

Jednym z największych punktów spornych w kontekscie energetyki wiatrowej są odległości między elektrowniami a zabudową mieszkalną. Aktualne przepisy regulują dopuszczalny poziom emitowanego hałasu, co umożliwia budowę turbin w odległości mniej więcej 500 metrów od domów. Różne projekty przewidują wprowadzenie sztywnych odległości na poziomie 1000 lub 1500 metrów. Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej, jak i wiele ekspertów […]

Biesiekierz: wiatraki tak ale mniej i dalej

Biesiekierz: wiatraki tak ale mniej i dalej

Wiatraków mniej i dalej od domów, tak zdecydowali radni Biesiekierza. Sesji towarzyszył burzliwy protest mieszkańców miejscowości, gdzie mają stanąć siłownie.

OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Konsultacje społeczne i udział społeczeństwa w procedurze 13.04.2011 Centrum Konferencyjne Focus, Al. Armii Ludowej 26

OCENY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO Konsultacje społeczne i udział społeczeństwa w procedurze    13.04.2011  Centrum Konferencyjne Focus, Al. Armii Ludowej 26

Umiejętność sprawnego przeprowadzenia konsultacji społecznych może znacząco przyspieszyć proces uzyskiwania decyzji środowiskowej. Jest to szczególnie istotne w przypadku inwestycji złożonych pod względem technicznym lub kontrowersyjnych ze względu na zastosowane technologie. Coraz częściej także konsultacje społeczne są obowiązkowe przy dokonywaniu oceny oddziaływania na środowisko w projektach finansowanych ze środków unijnych.

Czy farma wiatrowa w Legnickim Polu zaszkodzi zdrowiu mieszkańców?

Czy farma wiatrowa w Legnickim Polu zaszkodzi zdrowiu mieszkańców?

Podczas wczorajszego posiedzenia rady gminy Legnickie Pole wójt zapowiedział przed protestującymi mieszkańcami, że skieruje do wojewody wniosek o uchylenie pozwolenia na budowę farmy wiatrowej- informuje portal Cire. Mieszkańcy obawiają się, że wiatraki powstaną zbyt blisko ich domów.