Strona główna » Posts tagged with » łupki

Ułatwienia poszukiwania gazu łupkowego w Polsce niezgodne z prawem UE?

Ułatwienia poszukiwania gazu łupkowego w Polsce niezgodne z prawem UE?

Komisja Europejska wystosowała w lipcu 2014 r. do Polski tzw. Pierwsze Formalne Ostrzeżenie (Letter of Formal Notice) w sprawie niezgodności z prawem UE polskich przepisów „upraszczających” poszukiwanie gazu łupkowego, wprowadzonych rozporządzeniem Rady Ministrów z 25 czerwca 2013 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko. Dokonana w 2013 r. zmiana prawa polskiego […]

Łupkowe rozczarowanie?

Łupkowe rozczarowanie?

Exxon Mobil oświadczył wczoraj, że jego dwa szyby eksploracyjne wydrążone pod koniec 2011 roku w poszukiwaniu gazu łupkowego w Polsce nie przedstawiają żadnych perspektyw komercyjnych.

Wydobycie ropy naftowej w USA

Wydobycie ropy naftowej w USA

USA stoją na progu uruchomienia wewnątrzkrajowego wydobycia ropy naftowej, związanego z boomem produkcji gazu łupkowego w kraju – poinformował szef amerykańskiej firmy oil&gas ConocoPhillips Jim Mulva.