Strona główna » Posts tagged with » miejsca przyrodniczo cenne

RDOŚie mogą posiadać, kupować, przejmować z ANR grunty cenne przyrodniczo

RDOŚie mogą posiadać, kupować, przejmować z ANR grunty cenne przyrodniczo

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pismem skierowanym do wiadomości wszystkich RDOŚ (i do naszej) poinformowała, że: Nie ma przeciwwskazań prawnych do wykupywania cennych przyrodniczo gruntów przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska. Istnieje także możliwość przekazania przez ANR gruntów Skarbu Państwa w zarząd RDOŚ. Już 5 Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Polsce posiada grunty w zarządzie (w tym […]