Strona główna » Posts tagged with » monitoring chiropterologiczny

Możliwości posadowienia elektrowni wiatrowych w województwie świętokrzyskim

Możliwości posadowienia elektrowni wiatrowych w województwie świętokrzyskim

27.11. 2011 w Ośrodku Edukacji Przyrodniczej Stowarzyszenia M.O.S.T. w Kielcach ul. Warszawska 147 odbyło się pierwsze z cyklu spotkań konsultacyjnych zespołu specjalistów opracowujących unikalny i kluczowy dokument pt. „Raport w zakresie możliwości posadowienia elektrowni wiatrowych na terenie województwa świętokrzyskiego ze względu na tereny ważne z punktu widzenia ochrony ptaków i nietoperzy”.

Chiropterologiczna Baza Danych województwa świętokrzyskiego

Chiropterologiczna Baza Danych województwa świętokrzyskiego

Obszar województwa świętokrzyskiego jest wciąż bardzo słabo poznany pod kątem występowania gatunków nietoperzy  i ich zagęszczeń. Poza obszarami gdzie znajdują się jaskinie oraz na terenach niektórych obszarów Natura 2000 niemal brak jest jakich kolwiek doniesień. Jeszcze gorzej sytuacja wygląda jeśli chodzi o publikacje.