Strona główna » Posts tagged with » NGO

Trybunał Sprawiedliwości UE o dostępie organizacji ekologicznych do sądu w sprawach środowiskowych

Trybunał Sprawiedliwości UE o dostępie organizacji ekologicznych do sądu w sprawach środowiskowych

Sprawy środowiskowej nie można ostatecznie rozstrzygnąć przed prawomocnym sądowym rozstrzygnięciem wniosku organizacji ekologicznej o przyznanie jej w tej sprawie prawa strony – orzekł Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej w wyroku C-273/15 z 8 listopada 2016 r.,  interpretując w ten sposób art. 9.2 i 9.4 Konwencji z Aarhus oraz art. 47 Europejskiej Karty Praw Podstawowych. Tj. nie […]

Wystawa „Obywatele Warszawy na rzecz ochrony środowiska”

Wystawa „Obywatele Warszawy na rzecz ochrony środowiska”

Przeciętny odbiorca kojarzy dobrze wypromowane organizacje proekologiczne: Greenpeace, czy też WWF. Mniejsze, działające w środowiskach lokalnych również wykonują pożyteczną pracę na rzecz ochrony środowiska. Ekspozycja „Obywatele Warszawy na rzecz ochrony środowiska” ma za zadanie pokazać ludzi oraz organizacje, a przede wszystkim ich ciężką pracę i dokonania w skali osiedla, dzielnicy, czy też miasta. Działalność grup […]

W obronie polskiej przyrody i krajobrazu – apel organizacji pozarządowych do Ministra Środowiska

W obronie polskiej przyrody i krajobrazu – apel organizacji pozarządowych do Ministra Środowiska

11 sierpnia 2015 r. dziewiętnaście organizacji pozarządowych zwróciło się do Ministra Środowiska z apelem [1] o zaprzestanie prowadzonych przez resort środowiska prac nad zmianą Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, która zwolni zdecydowaną większość inwestycji narciarskich z obowiązku oceny oddziaływania na środowisko. Proponowane zmiany […]

Trzecia edycja Regionalnej Nagrody Ekologicznej „Bartki Świętokrzyskie

Trzecia edycja Regionalnej Nagrody Ekologicznej „Bartki Świętokrzyskie

Regionalna Nagroda Ekologiczna „Bartki Świętokrzyskie” nie jest tylko plebiscytem na „najlepsze”. Nagroda została powołana aby zwrócić uwagę przedsiębiorców, urzędników, przyrodników i tzw. „zwykłych ludzi” na możliwości takiego korzystania i obchodzenia się ze środowiskiem przyrodniczym, które nie wiąże się z koniecznością niszczenia czy choćby szukania tzw. „kompromisu”, (który niestety zwykle jest tylko rozłożonym w czasie i […]

Monitoring skuteczności ochrony obszarów Natura 2000 w woj. świętokrzyskim.

Monitoring skuteczności ochrony obszarów Natura 2000 w woj. świętokrzyskim.

W województwie świętokrzyskim rusza pierwszy projekt kontroli obywatelskiej ukierunkowany na monitoring poprawności realizacji założeń Sieci Natura 2000. Projekt jest realizowany przez kieleckie Stowarzyszenie M.O.S.T. Historia tworzenia sieci N2000 w woj. świętokrzyskim wskazuje na liczne nieprawidłowości o charakterze nieformalnych i nieuzasadnionych ustaleń. Obecny przebieg granic obszarów N2000 jest często nieadekwatny do faktycznych zasobów przyrodniczych. Wyznaczenie obszarów […]

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w obronie organizacji pozarządowych na Węgrzech

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego w obronie organizacji pozarządowych na Węgrzech

Organizacje społeczeństwa obywatelskiego stają w obronie zagrożonych działaniami rządu organizacji pozarządowych na Węgrzech. 977 organizacji pozarządowych z całej Europy, w tym 353 z Polski, zaapelowało dziś do najważniejszych instytucji Unii Europejskiej o podjęcie kroków w związku z ostatnimi antydemokratycznymi działaniami na Węgrzech. Po zacieśnieniu kontroli nad mediami, sądownictwem i sektorem przedsiębiorstw rząd Viktora Orbána zwiększa […]

Urzędnicy chronią dostępu do informacji, obywatele nie wiedzą, do czego mają prawo

Urzędnicy chronią dostępu do informacji, obywatele nie wiedzą, do czego mają prawo

Im wyższy szczebel administracji, tym trudniej obywatelom dotrzeć do informacji publicznych, do których dostęp gwarantują im przepisy polskiego prawa. Nie najgorzej „wyciąganie” informacji wygląda w samorządach gminnych, gorzej naszczeblu wojewódzkim, a najgorzej w administracji rządowej. To pierwsze wnioski,jakie płyną z kompleksowego badania (pod względem merytorycznym, jak również zasięgu instytucjonalnego i terytorialnego) dotyczącego weryfikacji praktycznejrealizacji obywatelskiego […]

Jaka rola organizacji ekologicznych w czasie polskiej prezydencji?

Jaka rola organizacji ekologicznych w czasie polskiej prezydencji?

W środę, 6 kwietnia Ministerstwo Środowiska zorganizowało spotkanie dla organizacji pozarządowych poświęcone planom resortu na okres sprawowania przez Polskę prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Priorytetami będą działania na rzecz ochrony klimatu i zachowania bioróżnorodności.

GDOŚ chce „propagandowo” ograniczyć prawa NGO do uczestniczenia w postępowaniach środowiskowych

GDOŚ chce „propagandowo” ograniczyć prawa NGO do uczestniczenia w postępowaniach środowiskowych

W listopadzie 2010 r. w GDOŚ powstał projekt założeń do zmiany ustawy z 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wśród licznych (trzeba przyznać, że w większości dobrych i słusznych) propozycji, w tym projekcie znalazła się też przynajmniej jedna kontrowersyjna: […]