Strona główna » Posts tagged with » ochrona gatunkowa

Jak lepiej badać i chronić wilki w Europie? Eksperci wiedzą

Jak lepiej badać i chronić wilki w Europie? Eksperci wiedzą

Danych nt. wilków w Europie jest mnóstwo, ale trudno je zestawiać i porównywać. Metody badań tych zwierząt trzeba ujednolicić, bo to ułatwi monitoring i ochronę – piszą autorzy przeglądowej pracy w „Mammal Review”, poświęconej genetycznym badaniom wilków. Dzięki skutecznej ochronie w Europie przybywa dużych drapieżnych ssaków. „Często wracają one do swych dawnych ostoi, z których […]

Konsultacje projektów nowelizacji ochrony gatunkowej

Konsultacje projektów nowelizacji ochrony gatunkowej

Ministestwo Środowiska konsultuje projekty nowych rozporządzeń o ochronie gatunkowej roślin, grzybów i zwierząt. Projekty znajdują się na: http://www.mos.gov.pl/kategoria/2227_projekty_rozporzadzen/ Listy gatunków chronionych są istotnie zmienione, zarówno w stousnku do obecnych, jak i w stousnku do wcześniejszych wersji projektów. Zaznacza się tendencja do rezygnacji z ochrony wielu gatunków. Ministerstwo oczekuje na uwagi do projektów do 27 czerwca. […]

Projekt nowej ochrony gatunkowej roślin

Projekt nowej ochrony gatunkowej roślin

W obiegu konsultacyjnym (na razie ‚wenątrzresortowo’) pojawił się projekt nowego rozporządzenia Ministra Środowiska o ochronie gatunkowej roślin (w tym mchów i wątrobowców). Przypominamy, że do jesieni 2014 r. wszystkie rozporządzenia o ochronie gatunkowej muszą zostać wydane na nowo, bo inaczej utracą ważnośc (konsekwencja zmiany ustawy z 2012 r.). Projekt nowej organizacji ochrony gatunkowej roślin oparty […]

Propozycje nowych list chronionych roślin i grzybów

Propozycje nowych list chronionych roślin i grzybów

Na stronie internetowej http://www.gdos.gov.pl/Articles/view/4448/ opubikowano propozycje zmian w listach chronionych roślin i grzybów, przygotowane na zlecenie GDOŚ przez PTOP „Salamandra”. 12 marca GDOŚ organizuje w swojej siedzibie w Warszawie debatę w tej sprawie. 13 marca zapowiedziano podobną debatę dotyczącą ochrony gatunkowej zwierząt, jednak jak dotąd nie ogłoszono projektu zmian dotyczących tej grupy. Propozycje zakladają oparcie […]

Polska pod sąd za zbyt słabą ochronę gatunkową

Polska pod sąd za zbyt słabą ochronę gatunkową

16 lutego Komisja Europejska zadecydowała o pozwaniu Polski do Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za niewłaściwą ochronę gatunkową ptaków. Pozaw ten dołączył do wcześniejszego, podobnego w zarzutach, pozwu o niewłaściwą ochrone gatunkową innych zwierząt (decyzja Komisji z 24 listopada 2010 r., o której informowaliśmy wcześniej w Wiadomościach).