Strona główna » Posts tagged with » ochrona ptaków

Czy Unia uratuje ptaki morskie?

Czy Unia uratuje ptaki morskie?

Po 10 latach starań, Komisja Europejska przyjęła dzisiaj Plan Działań na Rzecz Ochrony Ptaków Morskich [1]. Czas pokaże, czy pomoże on uratować ptaki masowo ginące w sieciach rybackich. Jednym z największych współczesnych zagrożeń dla morskich zwierząt jest zjawisko przyłowu, w wyniku którego do sieci rybackich, poza gatunkami docelowymi, w ogromnych nieraz ilościach trafiają inne organizmy. […]

O ochronie ptaków na konferencji w Rogowie

O ochronie ptaków na konferencji w Rogowie

„Zarządzanie ekosystemami leśnymi a zachowanie populacji ptaków leśnych” to hasło siódmej już konferencji dotyczącej aktywnych metod ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie. Tegoroczne spotkanie odbyło się w dniach 30-31 marca w Centrum Edukacji Przyrodniczo-Leśnej w Rogowie. Zorganizowały je: Wydział Leśny SGGW i Dyrekcja Generalna LP.