Strona główna » Posts tagged with » ochrona rzek

Jak działają przepisy mające kontrolować „utrzymywanie rzek” – analiza Klubu Przyrodników

Jak działają przepisy mające kontrolować „utrzymywanie rzek” – analiza Klubu Przyrodników

Klub Przyrodników opracował raport syntetyzujący nasze doświadczenia w zakresie stosowania art. 118-118b ustawy o ochronie przyrody, czyli wprowadzonych w 2014 r. przepisów które teoretycznie miały ucywilizować masowe prowadzenie w Polsce tzw. robót utrzymaniowych na rzekach – odmuleń, wykaszania roślinności, usuwania martwych drzew, wycinania drzew na brzegach, zabudowy i zasypywania podcięć w brzegach itp. Wskazujemy punkty, […]

Warsztaty „Jak chronić swoje rzeki” 16-17.06.2012. Wdzydzki Park Krajobrazowy

Warsztaty „Jak chronić swoje rzeki” 16-17.06.2012. Wdzydzki Park Krajobrazowy

Klub Przyrodników zaprasza zainteresowanych rzekami na weekendowe warsztaty 16-17 czerwca w Schodnie na Kaszubach. Prosimy o przekazanie informacji ewentualnym zainteresowanym. Zgłoszenia mailem na kp@kp.org.pl. Liczba miejsc jest ograniczona do ok. 30 uczestników. Zgłoszenia – mailowo na adres  Klubu Przyrodników: kp@kp.org.pl, podając:  imię i nazwisko,    dane kontaktowe (email i adres pocztowy),       ew. reprezentowaną organizację (jeśli dotyczy),       ew. szczególne […]