Strona główna » Posts tagged with » OZE

Perspektywy rozwoju i ramy prawne OZE

Perspektywy rozwoju i ramy prawne OZE

Wzrost cen surowców energetycznych, unijna polityka klimatyczna, trudniej dostępne surowce krajowe, a także względy środowiskowe – wszystko to powoduje, że pomimo wielu barier, które napotyka branża OZE, udział zielonej energii w bilansie energetycznym Polski systematycznie wzrasta i w tym roku przekroczył 12%. Doskonałą okazją do wymiany wiedzy i doświadczeń z obszaru energii odnawialnej i efektywności […]

Po VIII KONFERENCJI „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”

Po VIII KONFERENCJI „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”

W dniu 27 marca 2014 roku odbyła się w Warszawie ósma edycja Konferencji „BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”, która jest odpowiedzią na wymagania Dyrektywy 2009/28/WE obligującej do  zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym do 15% do 2020 r.   Spotkanie to wyjaśniło uczestnikom co dla inwestorów oznaczają zapisy projektu ustawy […]

Nowy „instrument OZE” w Polsce już od 2013 roku!

Nowy „instrument OZE”  w Polsce  już od 2013 roku!

Zgodnie z wymogami KE, kraje członkowskie Unii Europejskiej muszą wdrożyć system, w którym produkcja energii elektrycznej w oparciu o odnawialne źródła energii będzie rzetelnie zweryfikowana za pomocą tzw. systemu gwarancyjnego. Zgodnie z deklaracjami Ministerstwa Gospodarki, oraz wejściem życie kontrowersyjnej „ustawy OZE”, do Polski zaimplementowany zostanie nowy system tzw. gwarancji pochodzenia (GoO). Będzie on znaczenie różnił […]

Deklaracja wicepremiera Waldemara Pawlaka w sprawie OZE

Deklaracja wicepremiera Waldemara Pawlaka w sprawie OZE

12 kwietnia 2011 r. Rada Ministrów przyjęła opracowany przez Ministerstwo Gospodarki raport określający cele w zakresie udziału energii elektrycznej wytwarzanej w odnawialnych źródłach energii – jak informuje Ministerstwo Gospodarki.

Rada Ministrów przyjęła raport o OZE

Rada Ministrów przyjęła raport o OZE

Wczoraj Rada Ministrów przyjęła raport Ministerstwa Gospodarki określający cele i kierunki rozwoju energetyki odnawialnej w Polsce.

PSEW: atom nie może odwracać uwagi od OZE

PSEW: atom nie może odwracać uwagi od OZE

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej apelując aby nie tracić z oczu konieczności rozwoju energetyki odnawialnej, zwraca uwagę że do 2010 r. nie udało się w naszym kraju zrealizować założeń dotyczących osiągnięcia 7,5 proc. udziału energii odnawialnej w bilansie zużycia energii elektrycznej brutto.

Eurostat: niemal dwa razy więcej zielonej energii w latach 1999-2009

Eurostat: niemal dwa razy więcej zielonej energii w latach 1999-2009

Udział odnawialnych źródeł energii (OZE) w dostawach energii w krajach UE niemal podwoił się w latach 1999-2009 – poinformował Eurostat. Jednak w 2009 r. to ropa była głównym źródłem energii w UE – z udziałem 37 proc. w ogólnej konsumpcji. Udział energii z OZE w unijnej konsumpcji energii w 1999 r. wyniósł 5 proc., zaś […]

Biomasa zamiast wiatru?

Biomasa zamiast wiatru?

Energetykę wiatrową w Polsce czeka regres. Takie wnioski można wysnuć z opracowanego przez firmę badawczą PMR raportu "Budownictwo energetyczne w Polsce 2011 – Prognozy rozwoju i planowane inwestycje”. W opinii autorów raportu, w segmencie energii odnawialnej znacznemu urealnieniu uległy perspektywy rozwoju energetyki wiatrowej. Zainteresowanie inwestorów miało w tym przypadku także podłoże spekulacyjne, które jednak zostało […]

ENEA celuje w OZE?

ENEA celuje w OZE?

Enea planuje nabyć w tym roku biogazownie o mocy 5 MWe, ale przede wszystkim stawia na energetykę wiatrową – informuje portal WNP. Spółka ujawniła, że zawarła ramową umowę o współpracy, na mocy której uzyskała czasową wyłączność negocjacyjną i pierwszeństwo zakupu udziałów grupy spółek celowych będących właścicielem projektów farm wiatrowych o docelowej mocy zainstalowanej 214 MWe.