Strona główna » Posts tagged with » Parki Narodowe

MŚ nakazuje parkom narodowym wystrzelanie dzików

MŚ nakazuje parkom narodowym wystrzelanie dzików

Minister Środowiska 23 sierpnia podpisał i natychmiast opublikował w swoim dzienniku urzędowym zarządzenia o zmianie zadań ochronnych w 11 parkach narodowych, wdrażające odstrzał dzików o którym pisaliśmy we wcześniejszej Wiadomości. Zarządzenia wchodzą w życie z dniem następnym po dacie publikacji. Zapewne wkrótce ukażą się zarządzenia dla dalszych 10 parków. Przynajmniej w niektórych (a może we […]

XIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Parki Narodowe”

XIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Parki Narodowe”

  XIII Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny "Parki Narodowe" Konkurs organizowany jest przez Kampinoski Park Narodowy z okazji Dnia Ziemi i Europejskich Dni Parków pod patronatem Związku Polskich Fotografów Przyrody. Celem konkursu jest popularyzacja polskich parków narodowych, chroniących z mocy prawa najpiękniejsze fragmenty przyrody polskiej wraz z pamiątkami historii i kultury. Konkurs jest otwarty dla wszystkich fotografujących. […]

wieści z Sejmu: nie będzie likwidacji RZGW/WZMUW, będzie komercjalizacja parków narodowych ?

wieści z Sejmu: nie będzie likwidacji RZGW/WZMUW, będzie komercjalizacja parków narodowych ?

W czującym zbliżający się koniec kadencji Sejmie trwają intensywne i szybkie prace nad kilkoma projektami ważnych dla przyrody ustaw. Wszystko wskazuje na to, że nie będzie "rewolucji" w systemie zarządzania wodami, ale będzie komercjalizacja parków narodowych.

Obywatele żądają zwrotu parków narodowych

Obywatele żądają zwrotu parków narodowych

2 marca 2011 r. odbyło się spotkanie sejmowej podkomisji  w sprawie projektu, który zakłada oddanie parków polskiemu społeczeństwu i zagwarantowanie skutecznej ochrony najcenniejszych obszarów przyrodniczych w Polsce.

Cudowne przemiany Sojuszu Lewicy

Cudowne przemiany Sojuszu Lewicy

SLD co chwila zmienia zdanie w sprawie poparcia obywatelskiego projektu ustawy o parkach narodowych, pod którą podpisało się 250 tys. obywateli. Albo raczej w różnych miejscach Sojusz ma różne stanowiska.

Chcemy w Polsce więcej obszarów Ramsar

Chcemy w Polsce więcej obszarów Ramsar

Szanowny Panie Ministrze,40-lecie podpisania Konwencji Ramsarskiej (Konwencja o obszarach wodno-błotnych mających znaczenie międzynarodowe, zwłaszcza jako środowisko życiowe ptactwa wodnego) jest okazją do zwrócenia uwagi na fakt, że lista Obszarów Wodno-Błotnych o Znaczeniu Międzynarodowym, zgłoszonych przez Polskę do tzw. spisu Ramsar, o którym mowa w Art. 2 Konwencji, pozostaje nieadekwatna do walorów przyrodniczych ekosystemów mokradłowych Polski. […]

Nieprzemyślana reforma finansów publicznych zabija parki narodowe

Nieprzemyślana reforma finansów publicznych zabija parki narodowe

Reforma finansów publicznych i likwidacja, z dniem 31 grudnia 2010 r., gospodarstw pomocniczych sparaliżowała funkcjonowanie polskich parków narodowych. Dotychczas niemal wszystkie działania z zakresu ochrony przyrody były de facto wykonywane przez tzw. gospodarstwa pomocnicze działające przy parkach – jednostkach budżetowych. Gospodarstwa te zostały z dniem 31.12 zlikwidowane w ramach ogólnej reformy finansów publicznych, a ich […]