Strona główna » Posts tagged with » pomnik przyrody

Projekt kryteriów uznawania za pomniki przyrody

Projekt kryteriów uznawania za pomniki przyrody

W portalu rządowego Procesu legislacyjnego opublikowano projekt rozporządzenia o kryteriach uznawania tworów przyrody żywej i nieożywionej za pomniki przyrody: https://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12303350   Rozporządzenie ustala minimalne wymiary drzew (w zależności od gatunku drzewa) kwalifikujące je na pomniki przyrody. Jest to powrót do regulacji obowiązujących do 1996 r. (choć z nieco innymi obecnie rozmiarami). W latach 1996-2017 zagadnienie […]

Ochrona przyrody: pomnik przyrody

Ochrona przyrody: pomnik przyrody

Wzmożona ochrona przysługuje drzewom i krzewom, które zostały uznane za pomniki przyrody bądź rosną na terenach nieruchomości uznanych za zabytki.