Strona główna » Posts tagged with » Słowacja

Słowackie polowania na wilki wciąż poza kontrolą

Słowackie polowania na wilki wciąż poza kontrolą

1 listopada 2013 roku rozpoczął się kolejny sezon polowań na wilki na Słowacji. Wprowadzenie przez Słowaków istotnych zmian w zasadach dotyczących polowań wciąż nie zabezpiecza transgranicznej karpackiej populacji wilka, ściśle chronionej w Polsce – uważają Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” oraz WWF Polska. Słowacja oprócz zaproponowanych ograniczeń, musi spełnić kilka […]

Buczyny Niemieckie światowym dziedzictwem ludzkości

Buczyny Niemieckie światowym dziedzictwem ludzkości

28 lipca 2011 r. Komitet Światowego Dziedzictwa Ludzkości UNESCO zdecydował, że wpisany w 2007 r. na listę obiekt "Pierwotne Buczyny Karpackie" (obejmujący wybrane lasy górskie na Ukrainie i Słowacji o powierzchni 29 tys. ha) zostanie powiększony o 5 kompleksów ściśle chronionych buczyn w… Niemczech (zajmujących łącznie 4,4 tys. ha) – i odtąd będzie się nazywał […]

Polsko słowackie rozmowy o gospodarowaniu populacją wilka, niedźwiedzia i kormorana w regionie transgranicznym

Polsko słowackie rozmowy o gospodarowaniu populacją wilka, niedźwiedzia i kormorana w regionie transgranicznym

Po koniec ubiegłego roku do Ministra Środowiska wpłynął apel o interwencję w sprawie planowanych na Słowacji odstrzałów niedźwiedzi brunatnych. Pod apelem podpisało się 23 sygnatariuszy, w tym wszystkie wiodące polskie organizacje przyrodnicze i ekologiczne. Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska zaprosiła więc Słowaków do podjęcia rozmów w tej sprawie. W dniach 14-15 marca 2011 r. w Krakowie […]