Strona główna » Posts tagged with » środowisko

Wystawa „Obywatele Warszawy na rzecz ochrony środowiska”

Wystawa „Obywatele Warszawy na rzecz ochrony środowiska”

Przeciętny odbiorca kojarzy dobrze wypromowane organizacje proekologiczne: Greenpeace, czy też WWF. Mniejsze, działające w środowiskach lokalnych również wykonują pożyteczną pracę na rzecz ochrony środowiska. Ekspozycja „Obywatele Warszawy na rzecz ochrony środowiska” ma za zadanie pokazać ludzi oraz organizacje, a przede wszystkim ich ciężką pracę i dokonania w skali osiedla, dzielnicy, czy też miasta. Działalność grup […]

Czy Kielcom zagraża przyroda? Co myślą kandydaci w wyborach samorządowych?

Czy Kielcom zagraża przyroda? Co myślą kandydaci w wyborach samorządowych?

Wyborcza kampania Kampania wyborcza w Kielcach nabrała zdecydowanego tempa w ostatnich dniach jej trwania. Trudno oprzeć się wrażeniu, że kandydaci z pewnym opóźnieniem ruszyli do boju o głosy po opublikowaniu przez kielecką Gazetę Wyborczą wyników sondy. Redakcja Gazety zaproponowała czytelnikom-wyborcom kilka tematów, które jej zdaniem są dla miasta istotne. Czytelnicy mieli głosować, co ich zdaniem […]

udostępnianie informacji o środowisku – czy wiecie, że …

udostępnianie informacji o środowisku – czy wiecie, że …

Stawki, sposób naliczania, terminy i sposób uiszczania opłat za udostępnienie informacji o środowisku określa obecnie (od 16 listopada 2010 r.) rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 listopada 2010 r. w sprawie opłat za udostępnianie informacji o środowisku. Wcześniejsze rozporządzenie z 2007 r. utraciło moc.