Strona główna » Posts tagged with » turystyka

Relacja z projektu „Razem fajnie spędzamy czas”. Wyniki konkursu.

Relacja z projektu „Razem fajnie spędzamy czas”. Wyniki konkursu.

W  okresie od kwietnia do grudnia 2016 Stowarzyszenie MOST realizowało projekt pt: „Razem fajnie spędzamy czas”, który był dotowany ze środków Wojewody Świętokrzyskiego . Głównym założeniem projektu było promowanie idei „fajnego spędzania czasu”, które rozumiemy jako wypoczynek w kontakcie z przyrodą  i dziedzictwem kulturowym . Chcemy promować postawy prezentujące  rzeczywiste wspólne spędzanie czasu, gdzie  ludzie […]

Przewodniki multimedialne po wybranych polskich gminach.

Przewodniki multimedialne po wybranych polskich gminach.

Towarzystwo na rzecz Ziemi w ramach projektu “100 % Natury”, dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przygotowało  multimedialne przewodniki po ścieżkach przyrodniczych 10 gmin, objętych obszarami Natura 2000.  Aplikacje mobilne prezentują  walory przyrodnicze i turystyczne. Za pomocą aplikacji turysta może poznawać przyrodę i historię wybranego miejsca, korzystając z propozycji tras wyznaczonych […]

Festiwal Wedrowania w Górach Świętokrzyskich

Festiwal Wedrowania w Górach Świętokrzyskich

Stowarzyszenie na Rzecz Odnowy Wsi Odnowica w Dąbrowie Dolnej, gmina Bodzentyn zaprasza do artystycznych wędrówek wokół Gór Świętokrzyskich. – Zaczynamy w czwartek 15 sierpnia tradycyjną Zielną w Dąbrowie.- Już od godziny 11 zapraszamy do Leśniczówki w Dąbrowie na „Gliną Malowane” – warsztaty malowania ziemiami na glinianym podobraziu, od 15 rozpocznie się Jarmark Cudoki i różne […]

Badania ankietowe na temat turystyki ornitologicznej

Badania ankietowe na temat turystyki ornitologicznej

Obserwowanie ptaków to fascynujące zajęcie. W związku z tą szczególną pasją bardzo prosimy o pomoc i życzliwość, a de facto o poświęcenie czasu na wypełnienie ważnej ankiety skierowanej do obserwatorów ptaków, a dotyczącej turystyki ornitologicznej, która jest częścią projektu badawczego prowadzonego na UMCS pod kierunkiem prof. Radosława Dobrowolskiego i objętego patronatem Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków. […]