Strona główna » Entries posted by OTOP (Page 2)

Co roku tracimy 25 milionów ptaków

Co roku tracimy 25 milionów ptaków

BirdLife International opublikował właśnie pierwszy raport „The Killing”, dotyczący nielegalnego zabijania ptaków w rejonie Morza Śródziemnego. Ujawnia on szokujące dane dotyczące skali nielegalnego zabijania wielu gatunków ptaków, na które urządza się nielegalne polowania, zastawia pułapki z klejem lub trucizną. Raport mówi o 25 milionach ptaków, które giną w ten sposób każdego roku w tym rejonie. […]

Ptaki w Europie wciąż zagrożone

Ptaki w Europie wciąż zagrożone

„Mimo wielu sukcesów w dziedzinie ochrony przyrody blisko 1 na 5 ptaków w UE jest nadal zagrożony wyginięciem”. Czerwona lista ptaków Europy przygotowana przez Komisję Europejską i BirdLife International pokazuje szokujące dane. Powodem jest degradacja gruntów rolnych, utrata siedlisk i zmiany klimatyczne. „Najpierw ptaki, potem my. Jeśli nie zrobimy czegoś – człowiek będzie następny na […]

Rusza nowa platforma do obserwacji ptaków

Rusza nowa platforma do obserwacji ptaków

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków uruchomiło platformę ornitho.pl – internetowy system do zbierania danych o liczebności i rozmieszczeniu ptaków. Platforma daje szerokie możliwości techniczne ułatwiające wprowadzanie obserwacji. Po raz pierwszy dane można wprowadzać także w terenie, na urządzeniach mobilnych. Aplikacja NaturaList jest już dostępna w sklepie Google. „Badania nad rozmieszczeniem i zmianami liczebności ptaków mają fundamentalne […]

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ptaków

Dziś obchodzimy Międzynarodowy Dzień Ptaków

1 kwietnia to Międzynarodowy Dzień Ptaków. Został on ustanowiony w 1906 roku podczas ratyfikacji Konwencji o ochronie ptaków pożytecznych dla rolnictwa z 19 marca 1902. Była to pierwsza międzynarodowa konwencja o ochronie ptaków. Polska przystąpiła do niej w 1932 roku. Dziś ptaki są chronione poprzez unijną Dyrektywę Ptasią, która ma na celu ochronę wszystkich istniejących […]

Śledzimy wiosnę ze Spring Alive

Śledzimy wiosnę ze Spring Alive

Coraz więcej ptaków powraca ze swych zimowisk w Afryce i Europie zachodniej oraz południowej. Trwają przeloty gęsi, obserwujemy żurawie, śpiewają pierwiosnki, z dziupli w lasach gruchają już siniaki, a dzięcioły kują nowe dziuple. Z pierwszym dniem wiosny Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków, które jest międzynarodowym koordynatorem Spring Alive, inauguruje polską edycję tej międzynarodowej kampanii. W tym […]

20 marca – Międzynarodowy Dzień Wróbla

20 marca – Międzynarodowy Dzień Wróbla

Wróbel to jeden z najbardziej rozpowszechnionych gatunków na świecie, zasiedlający niemal wszystkie kontynenty. Polskę zamieszkuje od 5 do 7 mln par wróbli. W miastach jest bardzo popularnym ptasim sąsiadem człowieka, ale jego populacja miejska wyraźnie maleje. Naukowcy ciągle szukają pełnego wyjaśnienia tego zjawiska. Wróbel zajął w tym roku drugie miejsce w Zimowym Ptakoliczeniu organizowanym przez […]

Krzyżówka, wróbel czy gawron? Zimowe Ptakoliczenie 2015

Krzyżówka, wróbel czy gawron?  Zimowe Ptakoliczenie 2015

Nadchodzi kolejne Zimowe Ptakoliczenie. Wszystkich, którzy chcieliby lepiej poznać ptaki zimujące obok nas zapraszamy w ostatni weekend stycznia (24-25.01) na spacery ornitologiczne w ramach Zimowego Ptakoliczenia. To coroczna akcja wzorowana na brytyjskim „Big Garden Birdwatch”, w której każdy może zanotować, ilu przedstawicieli którego gatunku odwiedza karmnik, ogród, skwer przed blokiem i okoliczny park. Na podstawie […]

Wodniczka uratowana – sukces innowacyjnej formy ochrony przyrody

Wodniczka uratowana – sukces innowacyjnej formy ochrony przyrody

Aż 600 nowych śpiewających samców wodniczki – sześć razy więcej niż przewidywano – to efekt wdrożonego w Polsce eksperymentalnego programu ochrony przyrody. Dzięki polskim ornitologom gatunek ten, zaklasyfikowany na Światowej Czerwonej Liście IUCN jako narażony (vulnerable), uda się uratować. Zakończony właśnie projekt Ogólnopolskiego Towarzystwa Ochrony Ptaków doprowadził do 26 procentowego wzrostu populacji wodniczki we wschodniej […]

100. rocznica wyginięcia gołębia wędrownego, najliczniejszego ptaka świata

100. rocznica wyginięcia gołębia wędrownego, najliczniejszego ptaka świata

100 lat temu – 1 września 1914 roku – padł ostatni gołąb wędrowny. Jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej gatunek ten był uważany za najliczniejszy na świecie. Przyczyną jego wyginięcia były masowe polowania i ograniczanie siedlisk. Ich całkowita zagłada nastąpiła w okresie zaledwie 40 lat. Gołąb wędrowny był koczowniczym gatunkiem żyjącym w wielkich stadach liczących miliony ptaków […]

Kopalnie tętniące życiem

Kopalnie tętniące życiem

Chociaż kopalnie odkrywkowe kojarzą się przede wszystkim z industrialnym, pozbawionym życia krajobrazem, nie zawsze muszą być biologiczną pustynią. Miejsca takie często lokalizowane są w otoczeniu cennych siedlisk przyrodniczych, nierzadko też same stanowią miejsce występowania rzadkich i zagrożonych gatunków roślin i zwierząt. Jak pokazują wyniki badań OTOP, w takim właśnie otoczeniu zlokalizowane są niektóre kopalnie kruszyw […]

Page 2 of 3123