Stowarzyszenie M.O.S.T rozpoczęło realizację projektu „Razem fajnie spędzamy czas” .

Projektem będą objęci: rodziny i dzieci ze szkół kieleckiego  Czarnowa,  beneficjenci Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pińczowie oraz rodziny zastępcze współpracujące z PCPR Pińczów. W ramach projektu rodzice będą uczestniczyli warsztatach umiejętności wychowawczych prowadzonych przez psychologa. Ponadto przewidziane są rodzinne rajdy integracyjne połączone z edukacją przyrodniczą. Oprócz tego beneficjenci projektu wezmą udział w konkursie na najlepszą relację z rodzinnej wycieczki w wybrany rejon województwa świętokrzyskiego. Najlepsze reportaże zostaną nagrodzone na zakończenie projektu w grudniu br.

Projekt dofinansowany jest ze środków Wojewody Świętokrzyskiego.