Strona główna » Posts tagged with » edukacja (Page 2)

Podsumowanie cyklu szkoleń „Segregujmy na serio”

Podsumowanie cyklu szkoleń „Segregujmy na serio”

Szkoleniem w Krakowie w dniach 10-12 lutego, zakończył się cykl dwudniowych spotkań poświęconych gospodarce odpadami w naszym kraju, realizowanych przez Towarzystwo na rzecz Ziemi we współpracy z Fundacją Rozwoju Gmin Polskich oraz Europejskim Biurem Ochrony Środowiska. W szkoleniach wzięli udział urzędnicy odpowiedzialni za gospodarkę odpadami w gminach, a także przedstawiciele organizacji pozarządowych oraz zainteresowani tematem […]

Informacje o rezultatach zbiórki publicznej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Świętokrzyski Oddział Regionalny

Informacje o rezultatach zbiórki publicznej Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Świętokrzyski Oddział Regionalny

Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Świętokrzyski Oddział Regionalny (w skrócie TPD ŚOR) przeprowadziło zbiórkę publiczną na podst. zezwolenia nr 6/2014 wydanego dn. 06.05.2014 przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Zbiórka trwała od 14.05.2014 do 17.07.2014 i była organizowana m.in. w trakcie dni otwartych w szkole podstawowej nr 27 w Kielcach oraz świetlicy środowiskowej TPD ŚOR przy ul. Warszawskiej 147 […]

Ponad 4000 uczniów będzie uczyć się zdrowego stylu życia

Ponad 4000 uczniów będzie uczyć się zdrowego stylu życia

14 województw, 400 szkół, ponad 4000 uczniów – to podsumowanie pierwszego etapu programu „Czas na zdrowie” Fundacji BOŚ. Do końca marca szkoły mogły zgłaszać zespoły uczniów, którzy wezmą udział w międzyszkolnej rywalizacji. A wszystko po to, by poszerzyć wiedzę na temat zdrowego stylu życia i zdobyć atrakcyjne nagrody. W projekcie „Czas na Zdrowie” organizowanym przez […]

Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie fotograficznym – 1 Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym CKfoto.pl!!!

Zapraszamy wszystkich do udziału w konkursie fotograficznym – 1 Międzynarodowym Konkursie Fotograficznym CKfoto.pl!!!

Konkurs otwarty jest dla amatorów oraz profesjonalistów z całego Świata. Uczestnicy muszą być pełnoletni. Organizatorem głównym konkursu jest stowarzyszenie zwykłe CKfoto.pl skupiające świętokrzyskich fotografów i fotografików. Współorganizatorem jest Regionalne Centrum Naukowo-Technologiczne, w którego siedzibie odbędzie się wystawa pokonkursowa  oraz Stowarzyszenie Psychoedukacyjno-Przyrodnicze MOST. Swoim patronatem konkurs objęło Stowarzyszenie Twórców – FOTOKLUB RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, Miesięcznik Dzikie Życie, […]

XXXVI Wszechnica Biebrzańska

XXXVI Wszechnica Biebrzańska

    Cykliczne spotkania informacyjne i wykłady tematyczne adresowane do miłośników Bagien Biebrzańskich oraz osób zaangażowanych w ich czynną ochronę i promocję. Zainaugurowana została w styczniu 2001. Obecna Wszechnica (tak jak i badania) organizowana jest dzięki wsparciu ze środków Mechanizmu Finansowego Europej-skiego Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego". W 15% współfinansowana jest ze środków Ministerstwa […]

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska – konkursy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska – konkursy

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska ogłosił terminy naboru wniosków konkursowych: Termin naboru wniosków: 01.02.2011 r. – 21.02.2011 r. Uwaga – o terminowości złożenia wniosku decyduje data wpływu do Kancelarii NFOŚiGW (do godz. 15.00 ostatniego dnia składania wniosków). Alokacja środków w ramach konkursu – 46 000 000,00 zł. Tematyka priorytetowa konkursu: a) realizacja zasad zrównoważonego rozwoju i […]

Page 2 of 212