Strona główna » Posts tagged with » DNA

Biologiczne komputery nie tak odległe

Biologiczne komputery nie tak odległe

Naukowcom udało się zbudować pewne podstawowe komponenty urządzeń cyfrowych z bakterii jelitowych i kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA). Osiągnięcie to może doprowadzić do powstania mikroskopijnych komputerów biologicznych.

Nie wszystkie wymarłe gatunki uda się sklonować

Nie wszystkie wymarłe gatunki uda się sklonować

Klonowanie może pomóc w ratowaniu zagrożonych wyginięciem gatunków zwierząt. Mało prawdopodobne wydaje się zaś sklonowanie niektórych wymarłych zwierząt, np. mamuta czy dinozaura – przekonywał prof. Jacek Modliński z Zakładu Embriologii Doświadczalnej Instytutu Genetyki i Hodowli Zwierząt PAN w Warszawie, podczas spotkania w stołecznej BiotechCafe.