Strona główna » Posts tagged with » GDOŚ

Centralizacja Dyrekcji Ochrony Środowiska i zwolnienia w GDOS/RDOŚ – kolejna odsłona projektu ustawy

Centralizacja Dyrekcji Ochrony Środowiska i zwolnienia w GDOS/RDOŚ – kolejna odsłona projektu ustawy

3.11.2017 r. w portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego opublikowano kolejną wersję projektu ustawy w sprawie Dyrekcji Ochrony Środowiska, o której informowaliśmy w sierpniu, wraz z odniesieniem się Ministra Środowiska do złożonych wówczas uwag: https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12302204/12454901/dokument314742.pdf Podstawowe założenia projektu, w tym koncepcja weryfikacji pracowników GDOŚ i RDOŚ przez zaproponowanie im (albo nie) nowych warunków pracy i płacy, pozostały […]

Planowa ale sprzeczna z prawem ogólnopolska eksterminacja bobrów

Planowa ale sprzeczna z prawem ogólnopolska eksterminacja bobrów

7 października na stronach internetowych większości RDOŚ opublikowano do konsultacji społecznych projekt zarządzeń zezwalających na odstrzał bobrów przez PZŁ . Opublikowane projekty dotyczące 13 województw przewidują odstrzelenie, w ciągu 3 lat, łącznie 25313 bobrów. Szacunki liczebności bobrów w Polsce są rozmaite. W raporcie przedłożonym Komisji Europejskiej w 2013 r. na podstawie art 17 dyrektywy siedliskowej, […]

Propozycje nowych list chronionych roślin i grzybów

Propozycje nowych list chronionych roślin i grzybów

Na stronie internetowej http://www.gdos.gov.pl/Articles/view/4448/ opubikowano propozycje zmian w listach chronionych roślin i grzybów, przygotowane na zlecenie GDOŚ przez PTOP „Salamandra”. 12 marca GDOŚ organizuje w swojej siedzibie w Warszawie debatę w tej sprawie. 13 marca zapowiedziano podobną debatę dotyczącą ochrony gatunkowej zwierząt, jednak jak dotąd nie ogłoszono projektu zmian dotyczących tej grupy. Propozycje zakladają oparcie […]

Rząd zatwierdził nowe obszary Natura 2000

Rząd zatwierdził nowe obszary Natura 2000

Wczoraj rząd zatwierdził, a dziś GDOŚ zamierza wysłać do Komisji Europejskiej listę nowych obszarów siedliskowych Natura 2000 oraz zmian granic istniejących obszarów. Lista stanowi uzupełnienie sieci wymagane w wyniku Bałtyckiego Seminarium Biogeograficznego z 2009 r. i Bilateralnego Seminarium Biogeograficznego z 2010 r. Nie wiemy jeszcze, co ostatecznie jest na zatwierdzonej liście i czy wyczerpuje ona […]

Ptaki, a rozwój energetyki wiatrowej

Ptaki, a rozwój energetyki wiatrowej

Polska przeżywa etap przygotowań do dynamicznego rozwoju energetyki wiatrowej. Prognozy mówią o możliwości 25-krotnego powiększenia obecnie zainstalowanej mocy do 2020 r. (PSEW 20081), jednak zależy to od wielu uwarunkowań. Uważa się, że powodzenie inwestycji wiatrowej jest pochodną głównie trzech składowych: odpowiedniej wietrzności, możliwości podłączenia do sieci przesyłowych oraz bezpieczeństwa środowiskowego. O ile dwa pierwsze aspekty […]

Nowy format SDF dla obszarów Natura 2000

Nowy format SDF dla obszarów Natura 2000

11 lipca Komisja Europejska wydała decyzję wprowadzającą nowy format Standardowego Formularza Danych dla obszarów Natura 2000, jaki ma być stosowany do przekazywania danych o obszarach. Od września 2012 r. państwa członkowskie UE będą miały za zadanie przetransferować i uzupełnić swoje dane o obszarach Natura 2000 do nowego formatu, a wszelkie nowo zgłaszane obszary i aktualzacje […]

Nowe projektowane obszary siedliskowe Natura 2000 – konsultacje społeczne GDOŚ

Nowe projektowane obszary siedliskowe Natura 2000 – konsultacje społeczne GDOŚ

GDOŚ na stronie internetowej: http://natura2000.gdos.gov.pl/natura2000/pl/aktualnosci.php?doc=aktualnosci/ aktualnosci_new_6.php udostępnił do konsultacji społecznych projekty 19 nowych obszarów siedliskowych do sieci Natura 2000, oraz propozycje zmian granic (głównie powiększeń) 36 już istniejących obszarów. Utworzenie nowych obszarów jest obowiązkiem Polski w związku z konkluzjami Seminarium Biogeograficznego – oceny jakości sieci Natura 2000, dokonanej w dyskusji ekspertów polskich i Komisji Europejskiej.

RDOŚie mogą posiadać, kupować, przejmować z ANR grunty cenne przyrodniczo

RDOŚie mogą posiadać, kupować, przejmować z ANR grunty cenne przyrodniczo

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska pismem skierowanym do wiadomości wszystkich RDOŚ (i do naszej) poinformowała, że: Nie ma przeciwwskazań prawnych do wykupywania cennych przyrodniczo gruntów przez Regionalne Dyrekcje Ochrony Środowiska. Istnieje także możliwość przekazania przez ANR gruntów Skarbu Państwa w zarząd RDOŚ. Już 5 Regionalnych Dyrekcji Ochrony Środowiska w Polsce posiada grunty w zarządzie (w tym […]

Zapraszamy na „nowe” strony Konwencji i Porozumień

Zapraszamy na „nowe” strony Konwencji i Porozumień

Rozbudowano serwis informacyjny dla Konwencji Krajobrazowej, Berneńskiej, Ramsarskiej oraz Porozumienia o ochronie wodniczki.

Więcej wyciągów narciarskich – decyzje środowiskowe

Więcej wyciągów narciarskich – decyzje środowiskowe

Przez ostatnie dwa lata regionalne dyrekcje ochrony środowiska południowej Polski – w Rzeszowie, Krakowie, Katowicach i Wrocławiu zaaprobowały realizację dwudziestu jeden tras lub wyciągów narciarskich (uzgadniając decyzje o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięć). W tym samym okresie nie uzgodniono realizacji zaledwie jednej inwestycji. W tej chwili trwają prace nad uzgodnieniem kolejnych czterech inwestycji tego typu.

Page 1 of 212