Centralizacja Dyrekcji Ochrony Środowiska i zwolnienia w GDOS/RDOŚ – kolejna odsłona projektu ustawy

3.11.2017 r. w portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego opublikowano kolejną wersję projektu ustawy w sprawie Dyrekcji Ochrony Środowiska, o której informowaliśmy w sierpniu, wraz z odniesieniem się Ministra Środowiska do złożonych wówczas uwag:

https://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/12302204/12454901/dokument314742.pdf

Podstawowe założenia projektu, w tym koncepcja weryfikacji pracowników GDOŚ i RDOŚ przez zaproponowanie im (albo nie) nowych warunków pracy i płacy, pozostały bez zmian. Minister nie podzielił większości poważnych zastrzeżeń merytorycznych zgłaszanych przez sam GDOŚ, Urzędy Marszałkowskie, Konfederację Lewiatan, WWF, Klub Przyrodników, Frank Bold, CMoK, Projekt Polska i ponad 200 osób fizycznych.

 

Nowością jest podpięty do obecnego projektu ustawy projekt rozporządzenia, z którego wynika, że zamiarem Ministra jest pozostawienie tylko ośmiu urzędów Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska, z kompetencjami rozciągniętymi na 1-3 województwa każdy: w Białymstoku (podlaskie i warmińsko-mazurskie), Bydgoszczy (kujawsko-pomorskie i lubuskie), Katowicach (opolskie i śląskie), Krakowie (małopolskie i świętokrzyskie), Poznaniu (wielkopolskie), Rzeszowie (podkarpackie i lubelskie), Warszawie (mazowieckie i łódzkie), Szczecinie (zachodniopomorskie i lubuskie).

 

6.11.2017

 

 

 

 

—————————————————–

26.08.2017 Informowaliśmy:

 

W portalu Rządowego Procesu Legislacyjnego zamieszczono proponowany przez Ministra Środowiska (za projekt odpowiedzialny jest pełniący funkcję Głównego Konserwatora Przyrody Andrzej Szweda-Lewandowski) projekt ustawy o zmianie ustawy o udostępnianiu informacji o środowisku…

http://legislacja.rcl.gov.pl/projekt/12302204

Do konsultacji społecznych projektu, na które wyznaczono 4 dni, zaproszono Ligę Ochrony Przyrody, PZŁ, PTL, PKP, PGNiG, KGHM Polska Miedź, PSE, PGE oraz Gaz-System. Również w 4 dni opinię mają wyrazić PROP oraz zainteresowane dyrekcje ochrony środowiska.

 

Projekt zakłada scentralizowanie dotychczas odrębnych RDOŚ i GDOS w jedną jednostkę budżetową – Dyrekcję Ochrony Środowiska. Dotychczasowe RDOŚ miałyby się stać tylko oddziałami regionalnymi DOŚ, choć zachowany byłby urząd Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i Regionalnego Konserwatora Przyrody. Warszawska centrala DOŚ miałaby przejąć wszelkie sprawy finansowe i kadrowe oddziałów regionalnych. W szczególności, założeniem jest, by DOŚ mogła w razie potrzeby przesuwać pracowników i zasoby między swymi oddziałami. Minister uzyskałby prawo do określania zasięgu działania oddziałów regionalnych, mogąc oderwać ten zasięg od granic województw.

 

Zniesione miałyby być konkursy na stanowisko Generalnego Dyrektora Ochrony Środowiska i jego zastępców. Nieco zmieniłyby się wymogi: nadal wymagane byłoby od nich doświadczenie zawodowe w zakresie ochrony środowiska lub przyrody, ale wymagane doświadczenie na stanowisku kierowniczym mogłoby być z innej branży. Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska i ich zastępców (w tym Regionalnego Konserwatora Przyrody) powoływałby Minister a nie GDOŚ, przy zliberalizowanych wymogach dotyczących doświadczenia w zakresie ochrony środowiska lub przyrody i zliberalizowanych wymogach dotyczących kierunku wykształcenia RKP.

 

Przy planowanym przekształceniu stosunek pracy z obecnymi pracownikami GDOŚ i RDOŚ miałby wygasnąć w ciągu 2 miesięcy, o ile nie zostaliby pozytywnie zweryfikowani  pod względem doświadczenia i wiedzy, przydatności, oraz dotychczasowego przebiegu pracy (postawy, zaangażowania i terminowości wykonywania zadań) – wówczas proponowanoby im nowe warunki pracy lub płacy.

 

Ustawa nie zmienia kompetencji RDOS i GDOŚ, zakłada płynne przejęcie majątku, zobowiązań i prowadzonych postępowań administracyjnych przez nową strukturę.

Fot. W. Czerniawski