Strona główna » Posts tagged with » GDOŚ (Page 2)

3 nowe obszary ptasie Natura 2000

3 nowe obszary ptasie Natura 2000

4 lutego 2011 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, w drodze którego wyznaczono obszary: Góry Izerskie PLB020009 (20 343 ha), Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie PLB020010 (31 574 ha – mimo że dokumentacja uzasadniała ponad 56 tys. ha), Bagno Pulwy PLB140015 (4112ha), oraz nieznacznie […]

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska rozpoczyna proces wyznaczania obszaru specjalnej ochrony ptaków Doliny Przysowy i Słudwi PLB100003

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska rozpoczyna proces wyznaczania obszaru specjalnej ochrony ptaków Doliny Przysowy i Słudwi PLB100003

Generalna Dyrekcja Ochrony Środowiska przygotowała propozycję nowego obszaru specjalnej ochrony ptaków w Polsce. Proponowany obszar obejmuje tereny łąk i pastwisk w dolinach rzek Przysowy i Słudwii znajdujących się na terenie Równiny Kutnowskiej. Administracyjnie obszar położony jest na terenie województw: łódzkiego i mazowieckiego. Powierzchnia proponowanego obszaru specjalnej ochrony ptaków wynosi blisko 5100 ha. Obszar spełnia kryteria […]

GDOŚ chce „propagandowo” ograniczyć prawa NGO do uczestniczenia w postępowaniach środowiskowych

GDOŚ chce „propagandowo” ograniczyć prawa NGO do uczestniczenia w postępowaniach środowiskowych

W listopadzie 2010 r. w GDOŚ powstał projekt założeń do zmiany ustawy z 3 października 2008 o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko. Wśród licznych (trzeba przyznać, że w większości dobrych i słusznych) propozycji, w tym projekcie znalazła się też przynajmniej jedna kontrowersyjna: […]

Page 2 of 212