3 nowe obszary ptasie Natura 2000

4 lutego 2011 r. ukazało się rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000, w drodze którego wyznaczono obszary: Góry Izerskie PLB020009 (20 343 ha), Sudety Wałbrzysko-Kamiennogórskie PLB020010 (31 574 ha – mimo że dokumentacja uzasadniała ponad 56 tys. ha), Bagno Pulwy PLB140015 (4112ha), oraz nieznacznie powiększono jeden istniejący OSO – Ostoja Warmińska PLB280015 (z 142 016 do 145 342 ha).

Rozporządzenie wejdzie w życie 19 lutego. Treśc rozporządzenia: http://www.gdos.gov.pl/files/News_zal/OSO.pdf

Jak podaje GDOŚ, "obszary te zostały wyznaczone w celu zachowania właściwego stanu ochrony gatunków ptaków takich jak: cietrzew, sóweczka, włochatka, derkacz, bocian biały, orlik krzykliwy, których siedliska w dotychczas wyznaczonych OSO ucierpiały na skutek realizacji inwestycji drogowych lub działań związanych ze zmianą sposobu użytkowania gruntów". Te inwestycje drogowe to autostrada A4 w Borach Dolnoslaskich, a działania związane ze zmianą sposobu użytkowania gruntów to zalesienia w ostoi Warmińskiej (w tej ostatniej sprawie Polska musiała też zwrócić Komisji Europejskiej środki wypłacone z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na wsparcie tych zaleesień).

Ponadto dokonano kilku zmian technicznych ułatwiających zarządzanie obszarami specjalnej ochrony ptaków: np. zmiany granicy między obszarami OSO Zatoka Pomorska i OSO Delta Świny, w celu ograniczenia zasięgu terytorialnego nadzoru sprawowanego przez Woliński Park Narodowy.

Obecnie na terenie Polski ptasia część sieci Natura 2000 składa się ze 144 obszarów specjalnej ochrony ptaków o łącznej powierzchni 55 711,7 km2.

Dla ptaków "których siedliska w dotychczas wyznaczonych OSO ucierpiały na skutek realizacji inwestycji drogowych" zostanie wyznaczony jeszcze co najmniej jeden ptasi obszar Natura 2000 – dolina Przysowy i Słudwi.

Uzupełnienie sieci obszarów siedliskowych GDOŚ planuje do końca września 2011 r.