Natura 2000 w Europie i Polsce

W załączniku udostępniamy Państwu interesującą prezentację DG ENVIRONMENT, prezentującą europejskie statystyki dotyczące sieci Natura 2000. Można z nich dowiedzieć się wielu ciekawych faktów, m. in:

Tylko Francja i Hiszpania mają więcej hektarów Natury 2000 niż Polska!  Wynika to jednak bardziej z wielkości Polski, niż z wysokiego % pokrycia Naturą 2000.

Jeżeli chodzi o % pokrycia Naturą 2000, lokujemy się ciut powyżej sredniej Europejskiej (19,9% w Polsce wobec ok. 17% średniej); najbardziej pokryte Naturą 2000 kraje to Słowenia i Bułgaria.

Nieprawdą jest głoszona często teza, jakoby do polskiej Natury 2000 włączono głównie lasy. Proporcja lasów w Polskiej Naturze 2000 jest podobna jak w większości innych krajów Unii Europejskiej.

Naturą 2000 udało nam się pokryć znacznie większą część długości Odry niż Wisły (można też porównać z innymi europejskimi rzekami).

Nieprawdą jest, jakoby „tworzenie sieci Natura 2000 w Polsce było ukończone”. Jeżeli chodzi o kompletność siedliskowej części sieci, to nie jesteśmy już najgorsi w Europie, ale jesteśmy wciąż na piątym miejscu od końca i wciąż sporo jeszcze przed nami do zrobienia.

Pobierz raport: WWF-Natura2000

Źródło: Wiadomości Klubu Przyrodników