Warsztaty „Jak dbać o obszar Natura 2000 i o wody w procesch planowania i na co dzień” (Ciążeń, 18-19 kwietnia)

W dniach 18-19 kwietnia 2011 r. (poniedziałek-wtorek) Klub Przyrodników organizuje w pałacu w Ciążeniu nad Wartą warszaty p.t.
"Jak dbać o obszar Natura 2000  i o wody –
w procesach planowania i na co dzień".


 
 
TERMIN:
Rozpoczęcie w poniedziałek 18 kwietnia w godzinach południowych
Zakończenie we wtorek 19 kwietnia wczesnym popołudniem 
 
 
 
TEMATYKA WARSZTATÓW:
Szczegółowy program podamy około połowy marca. Ramowa tematyka warsztatów obejmie następujące zagadnienia:

1. OCHRONA OBSZARÓW NATURA 2000 i JEJ PLANOWANIE
Europejskie wymogi ochrony obszarów Natura 2000
Nowości z orzecznictwa ETS, istotne dla ochrony obszarów Natura 2000
Nowości z prac Grupy Eksperckiej ds. Zarządzania Obszarami Natura 2000 przy DG Environment Komisji Euroejskiej
Doświadczenia z opracowywania projektów planów ochrony Natura 2000
Dotychczasowe doświadczenia udziału w opracowywaniu projektów planów zadań ochronnych
Doświadczenia z inerwencji w Komisji Europejskiej. Nowa procedura rozpatrywania skarg przez Komisję.
Jak skutecznie uczestniczyć w procedurze sporządznaia PZO. Możliwości udziału spolecznego. O co warto wnioskować.

2. LASY
Przegląd proporzyrodniczych rozwiązań wprowadzanych w różnych RDLP w Polsce

Co mozna zapisac w PZO / planach ochrony dla lasów?
Dotychczasowe doświadczenia z zapisami w PZO/planach ochrony odnoszącymi się do ekosystemów leśnych
Doświadczenia z ocen oddziaływnaia planów urządzenia lasu na środowisko
Problemy z ochroną gatunkową w lasach, w tym art. 52a ustawy o ochronie przyrody i warunki jego zastosowania

3. ROLNICTWO
Doświadczenia z ekspertyz przyrodniczych i wdrażania pakietów przyrodniczych
Jakich instrumentów potrzebujemy na perspektywę PROW 2014-2020?
Relacje między planami ochrony/zadań ochronnych, wymogami wzajemnej zgodności, minimalnymi normami, ofertą rolnośrodowiskową – co zapisać w PZO/planach ochrony, aby to działało w praktyce?

4. WODY
Aktualne zmiany prawne (m. in. rewolucyjna nowelizacja Prawa Wodnego od 18 marca 2011) i jak z nich korzystać ku ochronie wód?
Czego konkretnie wymaga Ramowa Dyrektywa Wodna?

Wody w Naturze 2000 – jakie cele mają być osiagniete i do kiedy?
Jak czytać plan gospodarowania wodami w dorzeczu (zatwierdzony 22.02.2011) i jak go wykorzystywać do ochrony konkrtenych wód?
Wyzwania dla "ochroniarzy przyrody", w związku z opracowywaniem warunków korzystania z wód zlewni

W każdym z tematów przewidujemy referatowe wprowadzenie, ale także dużo czasu na dyskusję i możliwość prezentacji przez uczestników warsztatów swoich "case studies" do grupowego rozwiązania (lub nierozwiązania) 

MIEJSCE
Dawny pałac biskupi w Ciążeniu, obecnie Dom Pracy Twórczej Uniwersytetu im Adama Mickiewicza w Poznaniu, sławny z jednej z największych w Europie bibliotek masońskich (genius loci powinien nam sprzyjać – a wybór tradycji wg uznania każdego z uczestników). Położony na krawędzi tętniącej ptakami Doliny Środowej Warty (Natura 2000 i park krajobrazowy); także z sali obrad jest widok na dolinę.

Ciążeń leży niemal w centrum Polski, 5 km od autostrady A2 Poznań-Warszawa (zjazd Słupca), 10 km od stacji kolejowej Słupca na linii Poznan-Warszawa, ok. 30 km od Konina. Ze Słupcy i z Konina jest dobra komunikacja PKS.

Baza noclegowa to 16 pokoi 2-osobowych z łazienkami w oficynie pałacu (dla zgłaszających się wcześniej) i 10 pokoi 2-3 osobowych z jedną łazienką na ok. 2 pokoje, w samym pałacu

O miejscu: http://old.amu.edu.pl/index.php?&linkid=307&moz=1&moz=1&moz=1
Lokalizacja: http://maps.google.pl/?ie=UTF8&ll=52.208027,17.809181&spn=0.172727,0.445976&t=h&z=12

 

WARUNKI
Warszaty sa przeznaczone dla wszystkich osób zainteresowanych tematyką, w szczególności dla osób chcących się zaangażować "po stronie przyrody" w skuteczne planowanie ochrony obszarów Natura 2000 (w tym sporządzanie planów zadań ochronnych) i w skuteczną ochronę wód. A także dla osób mających swoje praktyczne doświadczenia w w/w, od których my będziemy mogli się czegoś nauczyć.

Udział w warsztatach i nocleg 18/19.04 będzie bezpłatny dla uczestników (dzięki dotacji NFOŚ). Uczestników poprosimy o zapłatę za posiłki, z których będą chcieli skorzystać (zorganizujemy je w formie cateringu)

Możliwy jest wcześniejszy przyjazd/późniejszy wyjazd (płatny 30-40 zł//osoby) oraz przyjazd z psem (prosimy wcześniej uprzedzić).

ZGŁOSZENIA
Szczegółowy program i karta zgłoszenia (umozliwająca np. wybór posiłków) zostaną podane w komunikacie nr 2, około 15 marca
Zgłoszenia można przesyłać mailem na adres:
kp@kp.org.pl (także już od teraz – dla zdecydowanych na podstawie niniejszego komunikatu)

SPONSOR

Warsztaty są dofinansowane przez NFOŚiGW w ramach dofinansowania instytucjonalnego pozarządowych organizacji ekologicznych na lata 2010-2011

 

Źródło: Wiadomości Klubu Przyrodników