Zjazd Lubelskiego Towarzystwa Ornitologicznego 10.03.2012 w Lublinie

Lubelskie Towarzystwo Ornitologiczne
zaprasza na
Walny Zjazd Członków LTO
w dniu 10 marca (sobota) 2012 r.
który odbędzie się na UMCS-ie w Lublinie,


przy ul. Akademickiej 19, w Budynku Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi,
w Sali Audytoryjnej (0131 B) tzw. niski parter

Program Zjazdu:

10.00-13.00 – Walne Zgromadzenie Członków LTO

–       Paweł Szewczyk – Sprawozdanie z działalności LTO w 2011 roku.
–       Paweł Szewczyk – Sprawozdanie z działalności Zarządu LTO za okres III 2009-III 2012.
–       Krzysztof Monastyrski (przewodniczący Komisji Rewizyjnej LTO) – Sprawozdanie.
–       Dyskusja na temat sprawozdań i dalszego kierunku rozwoju LTO.
–       Głosowanie o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi i Komisji Rewizyjnej, wybory do Zarządu i Komisji Rewizyjnej LTO.

13.00 – 15.00  – przerwa obiadowa

15.00 – 18.00  – sesja referatowa

–       Dominik Krupiński – Ochrona i badania błotniaka łąkowego w Polsce środkowo-wschodniej.
–       Tomasz Bajdak – Wyniki liczeń zimowych ptaków wodno-błotnych na Lubelszczyźnie.
–       Waldemar Gargoła – Czy unijny komisarz rolnictwa szykuje prezent ptasiarzom?
–       Robert Cymbała – Wyniki inwentaryzacji ptaków w obszarze Natura 2000 Zlewnia Górnej Huczwy.
–       Paweł Łapiński – Sowy Skierbieszowskiego Parku Krajobrazowego.
–       Tomasz Bajdak – Populacja lęgowa gawrona na Lubelszczyźnie w 2011 roku.
–       Przemysław Stachyra – Wyniki inwentaryzacji ptaków w obszarze Natura 2000 Ostoja Tyszowiecka.
–       Rafał Siek – Pokaz diaporam.

Serdecznie zapraszamy!
Zarząd LTO