IX Zjazd M-ŚTO 26-27. 02. 2011

Zjazd wiosenny odbędzie się tradycyjnie w Izabelinie w siedzibie Dyrekcji Kampinoskiego Parku Narodowego

26 luty

10.30 – 10.45
Jacek Tabor – otwarcie zjazdu

10.45 – 11.00
Dyrektor KPN – przywitanie gości

11.00 – 11.30
Sławomir Chmielewski, Artur Goławski – Obserwacje ornitologiczne na Nizinie Mazowieckiej w roku 2010

11.30 – 11.50
Marcin Łukaszewicz, Zbigniew Kasprzykowski, Patryk Rowiński – Sprawozdanie z liczeń ptaków zimujących w dolinach rzek Niziny Mazowieckiej w styczniu 2011

11.50 – 12.20
Paweł Malczyk – Rzadsze gatunki ptaków stwierdzone w 2010 r. w Małopolsce

12.20 – 12.55 
Andrzej Górski, Karol Trzciński – Awifauna wschodniej części Równiny Kurpiowskiej – stan wybranych gatunków, główne zagrożenia i postulaty ochrony

12.55 – 13.15 
Dyskusja

13.15 – 13.35
Tomasz Wilk – Rosja środkowa – tam musi być jakaś cywilizacja

13.35 – 14.15
Tomasz Osiejuk – Co nowego w bioakustyce ptaków? Nowe metody generują nowe odkrycia

14.15 – 14.30
Dyskusja

14.30 – 15.10
PRZERWA OBIADOWA

15.10 – 15.40
Marek Stajszczyk – Sęp kasztanowaty w Europie

15.40 – 16.10
Samuel Odrzykoski – W słońcu Maroka

16.10 – 16.40
Marek Stajszczyk – Pelikan kędzierzawy – gatunek niezupełnie południowy

16.40 – 17.00
Dyskusja

17.00 – 17.45
Jacek Tabor, Krzysztof Antczak, Marek Stajszczyk – Relacja z wyprawy M-ŚTO do Mongolii

17.45 – 18.15 
Zbigniew Fijewski, Tomasz Dzierżanowski – Wybrane projekty ochroniarskie Mazowiecko-Świętokrzyskiego Towarzystwa Ornitologicznego

18.15 – 18.30
Robert Miciałkiewicz, Paweł Wacławik – Mornele mazowieckie – pokaz zdjęć

19.00 – 22.00
c.d. DYSKUSJI w restauracji Kampinówka

27 luty

9.00 – 9.20
Danuta Pepłowska-Marczak – Projekt badawczy dotyczący sów leśnych w trzech europejskich rezerwatach biosfery

9.20 – 10.00
Tomasz Osiejuk – Unikalny system komunikacji derkaczy – co wiemy, czego nie wiemy i dlaczego nie wiemy?

10.00 –10.30
Dyskusja

10.30 – 10.50
Marek Keller, Bartłomiej Woźniak, Tomasz Chodkiewicz – Pierwsze lęgi puszczyka mszarnego Strix nebulosa w Polsce

10.50 – 11.20
Bartłomiej Woźniak, Barbara Archita, Tomasz Chodkiewicz, Przemysław Chylarecki – Znaczenie MPPL-u dla ocen regionalnych trendów liczebności na przyk¬ładzie Niziny Mazowieckiej

11.20 – 12.00
Przemysław Chylarecki – Oceny oddziaływania farm wiatrowych na ptaki: od patologii do dobrych praktyk

12.00 – 12.30
Dyskusja

12.30 – 12.45
Zakończenie zjazdu – Jacek Tabor

W czasie zjazdu będzie możliwość zakupienia ostatnich roczników KULONA, Referatów ze Zjazdu PTZool w Lublinie, koszulek, znaczków itp.

ZAPRASZAMY SERDECZNIE
Zarząd M-ŚTO