„Segregujmy na Serio” – Seminarium podsumowujące działania projektu

Towarzystwo na rzecz Ziemi wraz z The European Environmental Bureauu zapraszają do udziału do udziału w wydarzeniach w dniach 26- 28 października br. w Poznaniu dotyczących wyzwań gospodarki odpadami w Polsce i Europie. Podczas seminariów zaprezentowane zostaną najnowsze trendy w gospodarce odpadami. Czołowi eksperci z Wielkiej Brytanii, Polski, Brukseli przedstawią nowoczesne systemy w gospodarce odpadami, przybliżą ideę „circular economy” oraz „zero waste”, prezentując przykłady z gmin, które z sukcesem wprowadzają te koncepty w życie, wnosząc przy tym korzyści dla lokalnego budżetu samorządowego oraz domowego budżetu mieszkańców. Posumowane zostaną efekty „Segregujmy na serio-monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadami”, dofinansowanego w ramach środków Programu Obywatele dla Demokracji Mechanizmu Finansowego EOG. Omówione zostaną szanse rozwoju dla samorządów i przemysłu w związku z możliwościami, jakie niesie zmiana w dotychczasowych systemach i wzmocnienie hierarchii postępowania z odpadami. Ponadto podkreślona będzie rola organizacji pozarządowych w budowaniu nowego ładu.
Szczegółowy program seminarium do pobrania:

http://www.tnz.most.org.pl/segregujmynaserio/images/Program.pdf

REJESTRACJA:

https://systemcoffee.pl/?lang=pl&go2rej=1&kid=474
26 październik (poniedziałek) – Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska ENVICON poruszający tematy implementacji prawa unijnego w Polsce, w tym dotyczące gospodarki odpadami. ENVICON jest organizowany przez największe wydawnictwo środowiskowe w Polsce –ABRYS. Ten dzień konferencji jest płatny.
27 październik (wtorek) – „Nasze zasoby są policzone”- Międzynarodowe seminarium organizowane całkowicie przez organizacje pozarządowe w ramach projektu Make Resources Count oraz Segregujmy na Serio. To całodzienne wydarzenie będzie się koncentrować na przedstawieniu założeń gospodarki o obiegu zamkniętym, idei Zero Odpadów oraz selektywnej zbiórki u źródła. Będziecie mieli Państwo okazję podyskutować z przedstawicielami organizacji Zero Waste Europe, Fundacji Ellen MacArthur, Ministerstwa Środowiska i Ministerstwa Gospodarki, firm zarządzających odpadami w gminach Zero Waste w Europie; lokalnymi i międzynarodowymi organizacjami pozarządowymi oraz biznesowymi. Wstęp na to seminarium jest bezpłatny.
28 października (środa) – „Segregujmy na Serio” – Seminarium podsumowujące działania projektu prowadzonego przez Towarzystwo na Rzecz Ziemi. Przedstawiona zostanie aktualna sytuacja gospodarki odpadami w Polsce, dzięki prezentacji studium przypadku wybranych. Szczegółowo omówione zostaną aktualizacje Wojewódzkich Planów Gospodarki Odpadami, z uwzględnieniem na możliwości udziału społeczeństwa i organizacji pozarządowych w ich tworzeniu. Wstęp na to seminarium jest bezpłatny.
Uczestnicy seminarium będą mieli również okazję zwiedzić Targi Pol-Eco-System. Dla osób reprezentujących organizacje pozarządowe organizatorzy przewidują możliwość zwrotu kosztów podróży; maksymalnie do 200 zł. Dysponują również ograniczoną liczbą miejsc noclegowych w hostelu.

Dodatkowe informacje: Hanna Marlière, tel. – +48 608 08 71 27, e-mail – hanna.marliere@gmail.com