SEGREGUJMY NA SERIO – monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadami

Towarzystwo na rzecz Ziemi wraz ze współpracującą Fundacją Rozwoju Gmin Polskich zapraszają na szkolenia „Segregujmy na serio”, które odbędą się
w dniach 20-21.01.2015 we Wrocławiu oraz 28-29.01.2015 w Białymstoku.

Tematyka spotkań dotyczy obowiązujących przepisów z zakresu gospodarki odpadami, planowanych zmian, ich zastosowania oraz dobrych praktyk w Polsce i innych krajach UE. Szkolenie adresowane jest do urzędników, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz zainteresowanych tematem mieszkańców. Każdy uczestnik otrzyma zaświadczenie
o ukończonym szkoleniu oraz materiały na płycie DVD (poradnik – Przyjazna środowisku gospodarka odpadami, wykłady prelegentów, filmy z cyklu „Milion ton śmieci”).
Dotychczasowe szkolenia, które odbyły się w Poznaniu, Warszawie oraz Lublinie cieszyły się dużym zainteresowaniem. Spore emocje wśród uczestników wzbudzały planowane
w najbliższym czasie zmiany w prawie odpadowym, dlatego też na kolejnych szkoleniach szczególnie zwrócimy uwagę na te właśnie zagadnienia.
Uczestnicy szkolenia będą mieli okazję do rozmowy, zadawania pytań, wymiany doświadczeń ze specjalistami z zakresu gospodarki odpadami. Będą mogli również zapoznać się ze wstępnymi wynikami monitoringu kosztów gospodarki odpadami w gminach przeprowadzonego w ramach projektu.
Cykl szkoleń jest częścią projektu „Segregujmy na serio – monitoring wdrażania przepisów
z zakresu gospodarki odpadami”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, ze środków Funduszy EOG. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu http://www.tnz.most.org.pl/segregujmynaserio/, gdzie znaleźć można szczegółowe informacje na temat naszych działań, terminy i miejsca kolejnych szkoleń, a także skorzystać ze wsparcia Punktu konsultacyjnego.
Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Możliwość noclegu i zwrotu kosztów podróży*.

* Szczegóły w Regulaminie

Szkolenie poprowadzą:

Paulina Kupczyk-Kuriata – absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, adwokatka. Autorka publikacji naukowych i praktycznych poradników z zakresu prawa ochrony środowiska.
Prowadzi własną kancelarię adwokacką; współpracuje z firmami konsultingowymi
i kancelariami adwokackimi jako ekspert z zakresu prawa ochrony środowiska. Współpracuje
w realizacji projektu „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie zadań pozostających w kompetencji RZGW we Wrocławiu”.

Jerzy Ziaja – Inżynier ochrony środowiska o specjalności inżynieria środowiskowa, absolwent Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. Założyciel i Prezes Zarządu Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu (OIGR), pierwszej w Polsce Izby zrzeszającej przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami. Autor
i współautor licznych artykułów w magazynach branżowych związanych z gospodarką odpadami. Prelegent wielu szkoleń, konferencji i seminariów branżowych. Wieloletni uczestnik prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie. Promotor prostych i sprawdzonych rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Stanisław Kopciewski – absolwent 2 kierunków studiów na Politechnice Białostockiej – specjalność: Inżynieria Bezpieczeństwa i Technologia Maszyn oraz studiów podyplomowych Zarządzanie i Gospodarowanie Odpadami na SGGW w Warszawie oraz Międzynarodowym Instytucie Zarządzania i Marketingu w Gospodarce Żywnościowej – IZMA. Autor wielu dokumentacji dotyczących uzyskania zezwoleń/pozwoleń z zakresu ochrony środowiska oraz na tematy środowiskowe dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi i medycznymi jak też z zakresu diagnostyki technicznej. Od kwietnia 2009 roku właściciel Polskiego Centrum Innowacji i Wdrożeń, które świadczy profesjonalne usługi doradcze dla osób fizycznych
i prawnych Aktualnie członek Regionalnej Komisji do Spraw Ocen Oddziaływania na Środowisko oraz ekspert RDOŚ w Białymstoku. Promotor ekonomicznie uzasadnionych oraz przyjaznych dla człowieka i środowiska naturalnego rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Program szkolenia

Dzień 1.

Prowadzący: Paulina Kupczyk-Kuriata
1. Podstawy prawne gospodarowania odpadami – prawo UE i prawo polskie.
2. Aktualny stan prawny i projekty zmian w ustawach odpadowych, z uwzględnieniem wybranych grup odpadów.
3. Planowanie w gospodarce odpadami – proces planowania i zasady udziału społeczeństwa.

Dzień 2.

Prowadzący: Jerzy Ziaja
1. Gospodarka odpadami w krajach UE.
2. Rozszerzona odpowiedzialność przemysłu w gospodarce odpadami komunalnymi
w wybranych krajach UE.
3. Technologie zagospodarowania odpadów resztkowych (zmieszanych).

Prowadzący: Stanisław Kopciewski
1. Segregujemy na serio.
2. Jak gospodarować odpadami w Polsce znając aktualną i prognozowaną politykę odpadową UE.
3. Praktyki segregacji odpadów – przykłady z terenu Zielonych Płuc Polski.
Wszelkich informacji o szkoleniach udziela Katarzyna Jagodzińska-Kozieł: odpadynaserio@gmail.com,
tel.: 791 077 220