SEGREGUJMY NA SERIO – monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadami

Towarzystwo na rzecz Ziemi wraz ze współpracującą Fundacją Rozwoju Gmin Polskich zapraszają na inauguracyjne szkolenie „Segregujmy na serio”, które odbędzie się w dniach 15-16.10.2014 w Poznaniu, podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO, na terenie MTP (ul. Głogowska 14, Poznań).
Szkolenie to rozpocznie cykl dwudniowych spotkań poświęconych gospodarce odpadami w naszym kraju. Podsumujemy efekty funkcjonowania systemu od czasu, kiedy gminy przejęły obowiązek gospodarowania odpadami. Przede wszystkim jednak skupimy się na kolejnych, planowanych w najbliższym czasie zmianach w prawie odpadowym.
Zaprezentujemy dobre przykłady nie tylko z zagranicy, ale także te z polskich gmin. Kolejne szkolenia odbędą się w Warszawie, Lublinie, Białymstoku, Wrocławiu i Krakowie.
Szkolenia adresowane są przede wszystkim do urzędników odpowiedzialnych za gospodarkę odpadami w gminach, a także do przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz zainteresowanych tematem mieszkańców.
Cykl szkoleń jest częścią projektu „Segregujmy na serio – monitoring wdrażania przepisów z zakresu gospodarki odpadami”, realizowanego w ramach programu Obywatele dla Demokracji, ze środków Funduszy EOG. Zapraszamy do odwiedzenia strony internetowej projektu http://www.tnz.most.org.pl/segregujmynaserio/, gdzie znaleźć można szczegółowe informacje na temat naszych działań, terminy i miejsca kolejnych szkoleń, a także skorzystać ze wsparcia Punktu konsultacyjnego.
Aby wziąć udział w szkoleniu należy wypełnić formularz zgłoszeniowy.
O udziale decyduje kolejność zgłoszeń.
Prowadzący:
Paulina Kupczyk-Kuriata – absolwentka Uniwersytetu Szczecińskiego, adwokatka. Autorka publikacji naukowych i praktycznych poradników z zakresu prawa ochrony środowiska. Prowadzi własną kancelarię adwokacką; współpracuje z firmami konsultingowymi i kancelariami adwokackimi jako ekspert z zakresu prawa ochrony środowiska. Współpracuje
w realizacji projektu „Modernizacja Wrocławskiego Węzła Wodnego w zakresie zadań pozostających w kompetencji RZGW we Wrocławiu”.
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego
z Funduszy EOG.
2
Jerzy Ziaja – Inżynier ochrony środowiska o specjalności inżynieria środowiskowa,
absolwent Wyższej Szkoły Gospodarki Euroregionalnej. Założyciel i Prezes Zarządu
Ogólnopolskiej Izby Gospodarczej Recyklingu (OIGR), pierwszej w Polsce Izby zrzeszającej
przedsiębiorców prowadzących działalność w zakresie gospodarki odpadami. Autor
i współautor licznych artykułów w magazynach branżowych związanych z gospodarką
odpadami. Prelegent wielu szkoleń, konferencji i seminariów branżowych. Wieloletni
uczestnik prac legislacyjnych w Sejmie i Senacie. Promotor prostych i sprawdzonych
rozwiązań w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi.
Marek Goleń – doktor nauk ekonomicznych. Specjalista w zakresie reformy gospodarowania
odpadami komunalnymi zwanej „rewolucją śmieciową”. Opiniował dla Biura Analiz
Sejmowych rządowy projekt ustawy o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku
w gminach oraz niektórych innych ustaw. Uczestnik procesu legislacyjnego. Doradca
samorządowy i trener kadr administracji gminnej w zakresie wdrażania reformy.
Współpracownik Związku Miast Polskich i Związku Gmin Wiejskich RP. Kierował od strony
merytorycznej pakietem szkoleń finansowanych przez NFOŚiGW dla ponad 600 gmin
pt: „Gminna gospodarka odpadami komunalnymi – aktywna edukacja zawodowa
wykorzystująca nowoczesne narzędzia edukacyjne wraz z kampanią informacyjnoedukacyjną
skierowaną do pracowników JST”. Autor nowatorskiego modelu zarządzania
odpadami komunalnymi. Jako ekspert SGH jest autorem licznych wystąpień medialnych na
temat reformy gospodarowania odpadami komunalnymi. Aktualnie współtworzy dla
Ministerstwa Środowiska analizy na potrzeby realizacji wyroku Trybunału Konstytucyjnego
z dn. 28 listopada 2013 r. (sygn. K 17/12) nakazującemu ustawodawcy zmianę przepisów
w zakresie w jakim nie przewidują maksymalnej wysokości opłaty za gospodarowanie
odpadami komunalnymi.
Projekt realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego
z Funduszy EOG.
3
Program szkolenia
Dzień 1.
Prowadzący: Paulina Kupczyk-Kuriata
1. Podstawy prawne gospodarowania odpadami – prawo UE i prawo polskie.
2. Aktualny stan prawny i projekty zmian w ustawach odpadowych, z uwzględnieniem wybranych grup odpadów.
3. Planowanie w gospodarce odpadami – proces planowania i zasady udziału społeczeństwa.
Dzień 2.
Prowadzący: Jerzy Ziaja
1. Gospodarka odpadami w krajach UE.
2. Rozszerzona odpowiedzialność przemysłu w gospodarce odpadami komunalnymi w wybranych krajach UE.
3. Technologie zagospodarowania odpadów resztkowych (zmieszanych).
Prowadzący: Marek Goleń
1. Autorski model segregacji odpadów komunalnych.
2. Dobre praktyki segregacji – przykłady z polskich gmin.
Wszelkich informacji o szkoleniach udziela Katarzyna Jagodzińska-Kozieł: odpadynaserio@gmail.com, tel.: 791 077 220

banner