Program wydarzeń Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO!

W jakim kierunku rozwijają się systemy wsparcia OZE? Na czym polegać będą zmiany w gospodarce odpadami? Jakie są najistotniejsze wyzwania dotyczące ochrony klimatu w Polsce? – odpowiedzi na te pytania będzie można szukać podczas Międzynarodowych Targów Ochrony Środowiska POLEKO, które odbędą się w dniach 22-25 listopada w Poznaniu.

1.      Ekorozwiązania na targach

Tradycyjnie na targach wydzielone są cztery ekspozycje specjalne:

–         Salon Czystej Energii

–         Salon Recyklingu

–         Salon Aparatury Kontrolno-Pomiarowej

–         Salon Nauki dla Środowiska

    Więcej o firmach oferujących w Poznaniu najnowsze rozwiązania technologiczne >

2.     Aktualne dla branży tematy do dyskusji

.        Wykorzystanie energii odnawialnej:

–         Forum Czystej Energii

–         Glob Pełen Energii

–         Konferencje: „Nowoczesne rozwiązania energetyczne w budownictwie”, „Przygotowanie projektu inwestycyjnego w odnawialne źródła energii”

Nowelizacja ustawy o zachowaniu czystości i porządku w gminach:

–         Forum Recyklingu

–         Międzynarodowy Kongres Ochrony Środowiska Envicon

–         Konferencje: „Rola firm samorządowych i samorządów w kreowaniu systemu gospodarki odpadami w świetle nowelizacji ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach”, „Gumowy Surowiec – nowoczesne systemy zbiórki i zagospodarowania zużytych opon w Polsce. Rola i zadania gmin w tym zakresie w kontekście nowych przepisów”

Fundusze na projekty proekologiczne:

–         Konferencje: „ Finansowanie funduszy pro-ekologicznych”, „Finansowanie inwestycji z udziałem funduszy krajowych i unijnych”,

 Szczegółowy program wydarzeń oraz imprez towarzyszących targom znajduje się na stronie internetowej: www.poleko.mtp.pl

W tym samym czasie odbędą się:

 Międzynarodowe Targi Techniki Komunalnej