Światowy Dzień Wody – Konferencja

Serdecznie zapraszamy doktorantów i studentów z całej Polski na „I KONFERENCJĘ MŁODYCH NAUKOWCÓW Z OKAZJI ŚWIATOWEGO DNIA WODY”, która odbędzie się 22 marca 2012 roku na Wydziale Biologii na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu.

Konferencja ma na celu prezentację dokonań młodych naukowców w zakresie badań związanych z szeroko pojętym zagadnieniem wody, omówimy problemy dotyczące zagrożeń, ochrony i gospodarowania zasobami wodnymi.

Wszelkie informacje są dostępne na stronie hydrokonferencja.amu.edu.pl
Jesteśmy również na FACEBOOK-u
W razie jakichkolwiek pytań prosimy pisać na adres h2okonf@amu.edu.pl


Na zgłoszenia czekamy do 10.02.2012r.!!!

fot. Ł. Misiuna