Zapraszamy na konferencję pt. “Status prawny zwierzęcia. Podstawy aksjologiczne i uwarunkowania systemowe”

Parlamentarny Zespół Przyjaciół Zwierząt objął patronatem konferencję pt. “Status prawny zwierzęcia. Podstawy aksjologiczne i uwarunkowania systemowe”, organizowaną przez Wydział Prawa Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej.

Konferencja została poświęcona tematyce statusu prawnego zwierzęcia. Będziemy mieli okazję wysłuchać wystąpień wybitnych polskich  filozofów i prawników na temat podstaw tworzenia prawa ochrony zwierząt; istnienia konieczności nadania bądź uznania ich podmiotowości, bądź nie istnienia takiej potrzeby; efektywnego bądź możliwego, dla zwierzęcia, miejsca w systemie prawa; praw zwierząt.

W drugiej części konferencji będziemy mogli spojrzeć na skuteczność podejmowanych działań prawnych. Spróbować odpowiedzieć na pytanie – czy konieczna jest odpowiedź na pytania postawione powyżej, pytania o to czym jest zwierzę, czym jest w prawie? Czy najważniejsze jest jednak efektywne dążenie do ochrony zwierząt przed okrucieństwem, jakiego doznają ze strony człowieka. Jak wygląda skuteczność prawa ochrony zwierząt, co należy zrobić, by istotom współżyjącym z człowiekiem zapewnić minimalny komfort życia? Jakie podjąć działania w zakresie tworzenia prawa, stosowania go, działań w zakresie rozwoju nauki na tym polu bądź zwiększenia społecznego zaangażowania?

Konferencja została objęta także patronatem Prokuratora Generalnego RP.

Konferencja odbędzie się 3 marca 2011 roku w auli im. im. Tadeusza Tomaszewskiego (214), Wydział Prawa SWPS, Warszawa, ul. Chodakowska 19/31. Rozpoczęcie o godzinie 10.00.

Szczegółowe informacje na stronie: www.swps.pl/konferencjasp

 

Konferencję poprowadzą:

 • PROF. EWA ŁĘTOWSKA
 • PROF. TERESA GARDOCKA
 • PROF. JERZY MENKES
 • PROF. JACEK SOBCZAK

Referaty wygłoszą:

 • PROF. JAN WOLEŃSKI
  Podmiotowość zwierząt w aspekcie filozoficznym
 • PROF. HUBERT IZDEBSKI
  Prawa zwierząt czy prawo zwierząt
 • PROF. KRZYSZTOF MOTYKA
  Wokół legitymacji procesowej zwierząt
 • PROF. JANUSZ ROMUL
  Etyczne problemy ochrony praw zwierząt
 • PROF. GENOWEFA REJMAN
  Ochrona prawno-karna zwierząt
 • SĘDZIA TERESA ROMER
  Prawo ochrony zwierząt w polskim dyskursie prawniczym
 • DOC. DR HANNA MACHIŃSKA
  Skuteczność regulacji Rady Europy w zakresie ochrony zwierząt
Osoby chętne do uczestniczenia w konferencji prosimy o zgłoszenie swojego udziału, poprzez przesłanie na adres agnieszka.gruszczynska@gmail.com swojego imienia i nazwiska, reprezentowanej instytucji oraz danych kontaktowych.