II edycja konferencji: „Biogaz – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię” 16 marca 2011

Zapraszamy do udziału w II edycji konferencji ”BIOGAZ – praktyczne aspekty inwestycji w zieloną energię”, która odbędzie się 16 marca 2011 r. w Pałacu Lubomirskich – siedziba Business Centre Club, na Placu Żelaznej Bramy 10 w Warszawie.

Jest to druga już edycja tego spotkania stanowiącego platformę kontaktu podmiotów zainteresowanych technologią biogazową z przedsiębiorstwami doświadczonymi w  tej dziedzinie i oferującymi konkretne rozwiązania inwestorom.

Przed inwestorami staje ważny problem rezygnacji z tradycyjnych źródeł energii np. na rzecz biogazu. Ta metoda pozyskiwania energii odnawianych jest jedną z najkorzystniejszych i cieszy się coraz większym zainteresowaniem ze strony Polskich inwestorów i przedsiębiorstw.

Dzieje się tak za sprawą obecnej sytuacji ekonomicznej, która stawia nowe wyzwania w zakresie ograniczenia kosztów eksploatacyjnych, przede wszystkim kosztów zużycia energii cieplnej i elektrycznej.

Wiążę się to ze znacznym wzrostem cen za energię – nośniki energii drożeją zatrważająco szybko, w najbliższym czasie spodziewane są kolejne podwyżki.

Niezbędnym staje się sięgnięcie do nowych rozwiązań technicznych, skorzystanie z możliwości wykorzystania odnawialnych źródeł energii.

Główne zagadnienia konferencji:

  • Kierunki rozwoju biogazowni rolniczych w Polsce w latach 2010-2020
  • Uwarunkowania prawne i organizacyjne związane z budową biogazowni
  • Podłączenie biogazowni do sieci elektroenergetycznej po nowelizacji ustawy Prawo Energetyczne
  • Krajowe i unijne mechanizmy dofinansowania budowy biogazowni
  • Ekonomiczne uwarunkowania inwestycji w biogazownie
  • Rozwiązania kontenerowe agregatów kogeneracyjnych zasilanych biogazem
  • Przegląd surowców do produkcji biogaz
  • Wykorzystanie biogazu z różnych wsadów fermentacyjnych
  • Jak skutecznie przeprowadzić inwestycję w biogazownię? Prezentacja biogazowni w Liszkowie

Sprawozdanie z pierwszej edycji konferencji można znaleźć na:  http://www.progressgroup.pl/content/view/103/14/.

Szczegóły dotyczące  konferencji można znaleźć na: www.progressgroup.pl.

Źródło:  EkoNews, fot. sxc.hu