V Ukraińsko-Polska Szkoła Ochrony Przyrody

Ukraińsko-Polska Szkoła Ochrony Przyrody

V Ukraińsko-Polska Szkoła Ochrony Przyrody odbędzie się 5-6 grudnia 2015 roku w Stacji Edukacji Ekologicznej Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot w Bystrej koło Bielska-Białej.

Ukraińsko-Polska Szkoła Ochrony Przyrody jest efektem współpracy organizacji zajmujących się ochroną przyrody w obu krajach. Jej celem jest rozwiązywanie problemów ochrony dzikiej przyrody oraz popularyzowanie idei ochrony absolutnej.

Główne tematy sesji: ochrona bierna w Polsce i na Ukrainie, ochrona wilka na pograniczu polsko-słowackim, ochrona łosia w Polsce, stan ochrony biernej na Białorusi, postać nestora ochrony przyrody Hugo Conventza.

Zajęcia poprowadzą: Iwan Parnikoza (Kijowskie Centrum Ekologiczno-Kulturalne, Ukraina), Andrej Abramczuk (Ochrona Ptaków Ojczyzny, Białoruś), Andrzej Jermaczek (Klub Przyrodników, Polska), Sylwia Szczutkowska (Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Polska), Krzysztof Wojciechowski (Pracownia na rzecz Wszystkich Istot, Polska).

Idea Szkoły zrodziła się w 2011 r., z inicjatywy krymskiego zoologa prof. Alfreda Dulickiego, a zrealizowana została przez ukraińskiego obrońcę przyrody, dyrektora Kijowskiego Centrum Ekologiczno-Kulturalnego, Władimira Borejkę.

Informacje i zgłoszenia do udziału w Szkole wyłącznie pod adresem: Krzysztof Wojciechowski, corax@wp.pl najpóźniej do 3 grudnia do godz. 15. Szczegółowy program można znaleźć na stronie internetowej pracownia.org.pl