Szyszko odwołał dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego

PIxabay

PIxabay

Mirosław Stepaniuk nie jest już dyrektorem Białowieskiego Parku Narodowego. Minister środowiska Jan Szyszko odwołał go ze stanowiska 30 listopada.

Resort nie poinformował o tej decyzji, natomiast na stronie internetowej ministerstwa opublikowano już ogłoszenie o naborze na stanowisko dyrektora Białowieskiego Parku Narodowego. Dokumenty można składać do końca roku.

Według lokalnych mediów nieoficjalnym powodem takiej decyzji szefa resortu była niewystarczająca współpraca z Lasami Państwowymi.

Przyrodnicy obawiają się o Puszczę Białowieską, szczególnie jej część nie objętą ochroną w ramach parku narodowego. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych w Białymstoku w listopadzie przedstawiła do konsultacji społecznych propozycję aneksowania planu urządzenia lasu dla nadleśnictwa Białowieża w Puszczy Białowieskiej radykalnie zwiększającą cięcia.

Więcej o zagrożeniu dla Puszczy Białowieskiej czytaj:

http://puszcza-bialowieska.blogspot.com/

http://www.kp.org.pl/index.php?option=com_content&task=view&id=1035&Itemid=353

http://bialystok.wyborcza.pl/bialystok/1,35241,19273821,minister-srodowiska-odwolal-dyrektora-bialowieskiego-parku-narodowego.html?disableRedirects=true