Czarne chmury nad S7

21 września 2015 r. Pracownia na rzecz Wszystkich Istot złożyła zawiadomienie o zagrożeniu wystąpienia szkody w środowisku w związku z planami budowy skarżyskiego odcinka S-7. Zniszczono działkę, na której zaplanowano działania kompensacyjne polegające na stworzeniu siedliska zastępczego dla chronionych gatunków motyli zagrożonych pracami związanymi z budową drogi.

Na początku września do Stowarzyszenia dotarły informacje o prowadzeniu prac terenowych w dolinie rzeki Oleśnicy. Z informacji od osoby, która podaje się za wykonawcę robót, prace miały na celu przygotowanie działki do translokacji chronionych gatunków motyli zagrożonych budową drogi a cały proces nazwano „nowatorską metodą uratowania” gatunków. Stowarzyszenie jest w posiadaniu informacji, że wykonawca robót podpisał umowę z kieleckim oddziałem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad.

Wizja terenowa pracowników Stowarzyszenia ujawniła, że zniszczono oprzędy przeplatki aurinii – motyla będącego przedmiotem ochrony w oddalonym zaledwie kilkadziesiąt metrów obszarze Natura 2000 Lasy Skarżyskie. Skalę szkody potęguje fakt, że siedliska w dolinie rzeki Oleśnicy są kluczowe dla zachowania tego gatunku wewnątrz obszaru Natura 2000. Prace prowadzono także sprzecznie z wymogami ochrony siedlisk wilgotnych. Takie działanie niweczy możliwość stworzenia odpowiednich warunków dla chronionych gatunków i negatywnie odbija się na perspektywach ochrony siedliska.

Prace zostały wykonane bez zezwolenia na odstępstwa od ochrony gatunkowej. Co znamienne, dopiero po skierowaniu przez Pracownię do wykonawcy robót wezwania do zaprzestania naruszenia prawa, wszczęto stosowne postępowania na wniosek GDDKiA.

Ta droga nie ma szczęścia do mądrych decyzji i prawidłowego prowadzenia procesu inwestycyjnego. Bezprawne niszczenie przyrody będzie teraz przedmiotem długotrwałych postępowań administracyjnych, a trzeba pamiętać, że sprawie bacznie przygląda się Komisja Europejska, Komitet Petycji Parlamentu Europejskiego a ostatnio także kredytodawca – Europejski Bank Inwestycyjny

mówi Radosław Ślusarczyk.

Przypomnijmy, że to już druga, bezprawna ingerencja w siedliska, do której doszło podczas realizacji tej inwestycji. W 2011 r., już po uchyleniu decyzji środowiskowej, GDDKiA wycięła ok. 50 ha lasu, w tym siedlisk przyrodniczych podlegających ochronie na mocy Dyrektywy Siedliskowej. Wycięto las o wartości ok. 1,4 mln złotych. Kolejne, bezprawne zniszczenia przyrodnicze oddalają możliwość realizacji tej inwestycji.

W przyszłym roku minie dekada prac nad powstaniem tej drogi. W tym czasie zlekceważono wszystkie nasze propozycje zwołania okrągłego stołu i rozpoczęcia dialogu na rzecz sprawnej realizacji inwestycji. Jedyną możliwością wyjścia z impasu jest rezygnacja z budowy węzła Skarżysko Północ. Działanie metodami faktów dokonanych i niszczenie przyrody bynajmniej nie przyspieszą tej inwestycji

podsumowuje Radosław Ślusarczyk.

Stowarzyszenie Pracownia na rzecz Wszystkich Istot
Osoba kontaktowa: Radosław Ślusarczyk
tel. 660 538 329; e-mail: suchy@pracownia.org.pl
ul. Jasna 17, 43-360 Bystra
tel./fax: (+48) 33 817 14 68

aurinia_fb

Przeplatka aurinia