43. Zjazd Malopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego w Krakowie

Informuje ze tegoroczny 43. już Zjazd Małopolskiego Towarzystwa Ornitologicznego odbędzie sie tradycyjnie w ostatni weekend listopada czyli 26-27.11.2011 r. na Wydziale Hodowli i Biologii Zwierzat Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie.

Dla przypomnienia "atmosfery" ubieglorocznego zjazdu w zalaczeniu Biuletyn Informacyjny Uniwersytetu Rolniczego (strony 21-22).
Program Zjazdu zostanie przeslany w późniejszym terminie.
Korzystając z okazji zapraszam i proszę Prelegentów zainteresowanych wygłoszeniem wykładów o kontakt z dr K. Walaszem bądz z niżej podpisanym.
 
Z uklonami,
Damian Wiehle