100. rocznica wyginięcia gołębia wędrownego, najliczniejszego ptaka świata

100 lat temu – 1 września 1914 roku – padł ostatni gołąb wędrowny. Jeszcze kilkadziesiąt lat wcześniej gatunek ten był uważany za najliczniejszy na świecie. Przyczyną jego wyginięcia były masowe polowania i ograniczanie siedlisk. Ich całkowita zagłada nastąpiła w okresie zaledwie 40 lat.
Gołąb wędrowny był koczowniczym gatunkiem żyjącym w wielkich stadach liczących miliony ptaków w Ameryce Północnej. W XIX wieku był uznawany za jeden z najliczniejszych gatunków na świecie, a jego populacja była szacowana na 3-5 mld osobników. Największe zaobserwowane stado gołębi, w 1866 roku w Ontario, liczyło milę szerokości, 300 mil długości i zakryło niebo przez 14 godzin.

W XIX wieku amerykańscy myśliwi zaczęli masowo polować na te gołębie dla mięsa. Stale zmniejszała się także powierzchnia lasów liściastych, w których gniazdował. Ptaki zakładały gniazda w kwietniu i maju w ogromnych koloniach. Gołąb wędrowny rozmnażał się tylko w dużych stadach, stąd nie udało się zachować gatunku przez hodowlę. Ostatni dziki ptak został najprawdopodobniej zastrzelony już w 1900 roku, a ostatni przedstawiciel tego gatunku – nazwany Martha – padł 1 września 1914 roku w ogrodzie zoologicznym w Cincinnati, w USA.

Gołąb wędrowny
Fot. www.passengerpigeon.org

 

 

Masakrę gołębi próbowali przerwać obrońcy przyrody ale ich głos nie został usłyszany w porę. Ostatnie duże stado gołębi wędrownych, składające się z około 250 tysięcy ptaków, wybito w 1896 roku. Dopiero w 1897 roku do legislatury stanu Michigan wniesiono projekt prawa zakazującego polowań na gołębie wędrowne przez okres 10 lat.

Źródła:
www.birdlife.org/datazone/species/factsheet/22690733
www.passengerpigeon.org

Więcej informacji:

Katarzyna Groblewska
Rzecznik prasowy OTOP
+ 48 500 239 648
katarzyna.groblewska@otop.org.pl

Ogólnopolskie Towarzystwo Ochrony Ptaków (OTOP)
to działająca od 1991 roku organizacja pozarządowa o statusie pożytku publicznego (KRS 0000015808), zajmująca się ochroną dzikich ptaków i miejsc, w których one żyją. Celem Towarzystwa jest zachowanie dziedzictwa przyrodniczego dla dobra obecnych i przyszłych pokoleń. OTOP jest polskim partnerem światowej federacji towarzystw ochrony ptaków – BirdLife International.

OTOP to:
• 1000 ha rezerwatów, w których prowadzona jest czynna ochrona przyrody (w tym jeden z pierwszych w Polsce społecznych rezerwatów przyrody – Karsiborska Kępa – którego ochrona wspierana jest m.in. z 1% podatku przekazanego na OTOP)
• 160 lęgowych gatunków ptaków objętych regularnym monitoringiem
• 800 wolontariuszy
• 2.000 członków
• 10.000 zadeklarowanych sympatyków
• 50.000 dzieci objętych programem edukacyjnym

Więcej informacji o działaniach OTOP na: www.otop.org.pl

BirdLife International
jest światową federacją towarzystw ochrony ptaków, która dąży do zachowania ptaków, ich siedlisk i różnorodności biologicznej na świecie, pracuje z ludźmi w kierunku zrównoważonego rozwoju, w zakresie wykorzystania zasobów naturalnych. BirdLife działa w 117 krajach i terytoriach na całym świecie. BirdLife Europe jest obecne w 45 krajach i wszystkich państwach członkowskich UE. http://europe.birdlife.org