”KOGENERACJA – perspektywy rozwoju inwestycji” . Relacja z konferencji

5 czerwca 2014 r. odbyła się w Warszawie I edycja Konferencji ”KOGENERACJA – perspektywy rozwoju inwestycji”, która zgromadziła 70 uczestników. Byli to inwestorzy, przedstawiciele samorządów lokalnych, a także przedstawiciele przedsiębiorstw ciepłowniczych i elektrociepłowni oraz przemysłowi odbiorcy energii. Duże zainteresowanie Konferencją wynika z dużych oszczędności ekonomicznych między zastosowaniem kogeneracji a odrębnym wytwarzaniem ciepła i energii elektrycznej, ze względu na mniejsze zużycie paliwa.

 

Dodatkowym impulsem do organizacji tego wydarzenia był fakt uzyskania rządowego wsparcia dla wysokosprawnej kogeneracji do 2018 roku.

 

Aby ułatwić zainteresowanym inwestycje w tę technologię firma Progress Group zaprosiła ekspertów, którzy przybliżyli uczestnikom Konferencji praktyczne i prawne zagadnienia związane z kogeneracją, tak aby jak najwięcej podmiotów mogło skorzystać z proponowanego wsparcia.

 

W ramach Konferencji poruszono następujące tematy:

 

·  Ustawa kogeneracyjna (tj. ustawa z dnia 14 marca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych ustaw) a wsparcie kogeneracji – Anna Kucińska, Adwokat, Elżanowski Cherka & Wąsowski Kancelaria Prawna Spółka Komandytowa

·  Założenia formuły PPP związane z budową nowej EC działającej w wysokosprawnej kogeneracji w Olsztynie – Konrad Nowak, Prezes Zarządu, Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Olsztynie

·  Zasady korzystania z systemu wsparcia dla kogeneracji – Katarzyna Kłaczyńska, Adwokat, Kancelaria Prawna
EY Law (Ernst & Young Law Tałasiewicz i Wspólnicy)

·  Finansowanie projektów kogeneracyjnych – Iwona Sajewska, Doradca ds. Finansowania Inwestycji, METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

·  Kogeneracja, trigeneracja, poligeneracja – rozwiązania dla nowoczesnych przedsiębiorstw – mgr inż. Tomasz Dusza, Specjalista ds. systemów kogeneracyjnych, Centrum Elektroniki Stosowanej „CES” Sp.  z o.o.

·  Kogeneracja – uproszczona analiza techniczna na przykładzie układu trigeneracji – Łukasz Wilczyński,
KWE -Technika Energetyczna  Sp. z o.o.

·  Audyt jednostek kogeneracji – Jacek Mszyca, Dyrektor ds. technicznych, NGE Sp. z o.o., Weryfikator Procesów Kogeneracji

·  Wyzwania związane z projektowaniem i budową części kogeneracyjnej w biogazowni w Skarżynie
– Witold Woroszyłło, Bio Alians Doradztwo Inwestycyjne Sp. z o.o.

 


 

Poza prelekcjami praktyków i specjalistów uczestnicy Konferencji mieli możliwość zapoznania się z ofertą firm:

·         METROPOLIS Doradztwo Gospodarcze Sp. z o.o.

·         Centrum Elektroniki Stosowanej „CES” Sp.  z o.o.

 

Patronat Honorowy nad Konferencją sprawowali:

 

·         Pan Adam Struzik, Marszałek Województwa Mazowieckiego

·         Urząd Regulacji Energetyki

·         Agencja Rozwoju Mazowsza

·         Agencja Rynku Energii

·         Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii

oraz

·         Narodowa Agencja Poszanowania Energii

 

 

Patronat Medialny sprawowały czołowe media związane z energią odnawialną i gospodarką.

 

Pozytywne sygnały ze strony uczestników, Sponsorów i Partnerów Merytorycznych Konferencji świadczą
o potrzebie organizacji spotkań, które stanowią platformę kontaktu producentów i dystrybutorów związanych
z sektorem kogeneracji z inwestorami.

 

 

Kolejna edycja Konferencji ”KOGENERACJA – perspektywy rozwoju inwestycji” odbędzie się
30 października 2014 roku w Warszawie.

 

Serdecznie zapraszamy do współpracy!

Progress Group

tel.: 22 750 25 93

biuro@progressgroup.pl

www.progressgroup.pl