Ministerialna konferencja o Puszczy Białowieskiej – wnioski czy mity?

Ministerstwo Środowiska, Klub Parlamentarny PIS oraz Wyższa Szkoła Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu zorganizowały i przeprowadziły 12-13 marca w Warszawie i w Puszczy Białowieskiej „konferencję naukową” na temat „Puszcza Białowieska — mity, fakty i przyszłość”. Przynajmniej niektóre elementy tego wydarzenia sfinansował NFOŚiGW.

Ministerstwo opublikowało sprawozdanie z przebiegu oraz wnioski z konferencji:

https://www.mos.gov.pl/fileadmin/user_upload/mos/Aktualnosci/marzec_2016/Sprawozdanie_Bialowieza_PDF.pdf

Jak się jednak okazuje, ogłoszone wnioski nie są wcale wnioskami z tej konferencji. Grupa uczestników konferencji, w tym m. in.  przewodniczący Państwowej Rady Ochrony Przyrody, ogłosiła zdanie odrębne, zwracając w szczególności uwagę na niezgodność ogłoszonych przez Ministerstwo konkluzji z rzeczywistym przebiegiem dyskusji na konferencji, prezentowanych na niej treści i wizytowanych w terenie obiektów, a także niezgodność sposobu wywiedzenia wniosków z podstawowymi standardami dyskusji naukowej. Wystąpienie to zostało zamieszczone na stronie internetowej PROP:

http://prop.info.pl/wp-content/uploads/2016/03/Konferencja_votum-separatum.pdf

Szersze przedstawienie kontekstu na stronie internetowej POP: http://prop.info.pl/pb-votum-separatum/