Jak chronić grzyby w lasach?

O ochronie grzybów, ich stanowisk oraz siedlisk w Polsce rozmawiano podczas seminarium „Ochrona grzybów w środowisku leśnym”, które odbyło się 13 kwietnia w Poznaniu. Zagadnienia te przedstawiono na tle sytuacji w Europie i na świecie.

 

W ostatnich latach ochrona grzybów staje się coraz ważniejszym tematem. W Polsce i na świecie powstają komisje, które z jednej strony upowszechniają wiedzę o grzybach, ich roli w ekosystemie i wpływie na zdrowie ludzi, a z drugiej – czuwają nad wdrażaniem przepisów dotyczących ochrony grzybów.

Na seminarium w Poznaniu swoje referaty przedstawili ludzie nauki oraz pracownicy Lasów Państwowych. Mówili m.in. o międzynarodowych aspektach ochrony grzybów, ich użytkowaniu, ochronie grzybów ektomikoryzowych, zatruciach grzybami i grzybobraniach.

Jedna z prelegentek, prof. Maria Ławrynowicz, przypomniała ciekawą dyskusję na temat ochrony grzybów, która wywiązała się na sympozjum w Londynie w 1999 r. Organizatorzy spytali się wtedy uczestników o ich zdanie na temat przyszłości grzybów i ich przetrwania. Prof. Ławrynowicz odpowiedziała optymistycznie: – Kiedy rośliny i zwierzęta będą jedne po drugich znikać z powierzchni Ziemi, jakieś grzyby z pewnością zostaną, by uprzątnąć ich szczątki.

Seminarium „Ochrona grzybów w środowisku leśnym” odbyło się w ramach cyklu „Człowiek, las, drewno”. Zorganizowały je: Polskie Towarzystwo Leśne, RDLP w Poznaniu i Katedra Fitopatologii Leśnej Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

Źródło: lasy.gov.pl. tekst: Ewa Kwiecień, foto: Grzegorz Zawadzki