Debata o Wspólnej Polityce Rolnej po 2013 roku; 2011/03/02

Zielony Instytut ma zaszczyt zaprosić na debatę
Przyszłość Wspólnej Polityki Rolnej po roku 2013

miejsce: sala konferencyjna im. Jerzego Turowicza Fundacji Stefana Batorego
Warszawa, ul. Sapieżyńska 10a

10.30 – Rejestracja uczestników
11.00 – 11.15 – Powitanie i wprowadzenie
11.15-11.45 – Stanowisko Rządu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie przyszłości Wspólnej Polityki Rolnej Unii Europejskiej po 2013 roku – przedstawiciel Departamentu ds. Unii Europejskiej i Współpracy Międzynarodowej w Ministerstwie Rolnictwa i Rozwoju Wsi
11.45 – 12.15 – Opinia Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego na temat reformy Wspólnej Polityki Rolnej w 2013 roku – Lutz Ribbe, członek Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego
12.15 – 12.45 – Komunikat Społeczeństwa Obywatelskiego skierowany do Instytucji Unii Europejskiej dotyczący przyszłej Polityki Rolniczej i Wiejskiej – Andrzej Nowakowski, Doradca ds. rolnictwa i rozwoju wsi Grupy Zielonych/WSE w Parlamencie Europejskim i członek Konwencji Rolniczej i Wiejskiej 2020
12.45 – 13.15 – Przyszłość WPR z perspektywy Europejskiego Konsorcjum Zdrowia Publicznego i Rolnictwa – Robert Pederson, przedstawiciel Europejskiego Konsorcjum Zdrowia Publicznego i Rolnictwa (niepotwierdzone)

13.15 – 13.45 – Przerwa

13.45 – 15.00 – Dyskusja i wypracowanie wspólnego stanowiska na temat przyszłości WPR po roku 2013

14.45 – 15.00 – Deklaracja wspólnego stanowiska polskich organizacji ekologicznych i społecznych na temat przyszłości WPR po roku 2013

Zielony Instytut uprzejmie prosi osoby zainteresowane o zgłoszenie uczestnictwa w debacie najpóźniej do 25.02.2011 r. poprzez wysyłanie emaila na adres lila.religa@zielonyinstytut.pl. Prosimy o podanie nazwiska i imienia oraz nazwy i danych kontaktowych reprezentowanej organizacji. Po dokonaniu rejestracji prześlemy drogą elektroniczną dodatkowe dokumenty źródłowe. W razie pytań prosimy o kontakt mailowy.

 

Źródła: http://zieloni2004.pl/zaproszenie-416.htm